Kniha Jána Lisého, Daniela Dujavu, Miloša Moravčíka a Marcela Nováka “Ekonomický rast a ekonomický cyklus je aktuálna aj v súčasnosti

BRATISLAVA – Politická strana Sloboda a solidarita hovorí o raste.

Hovorí, ale nečíta.

Slovenský ekonóm Ľubomír Dolgoš mi kedysi povedal. “Najlepšia prax je poznanie teórie.” Pred dvanástimi rokmi vtedajší vedúci katedry ekonomickej teórie Ján Lisý spolu s Danielom Dujavom, Milošom Moravčíkom a Marcelom Novákom napísali monografiu Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Autori vtedy pôsobili na pôde katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity.

Vydalo ju vydavateľstvo Iura Edition, člen skupiny Wolers Kluver.

Ekonomický rast je zvýšenie produkcie ekonomických tovarov a služieb v jednom časovom období v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Môže sa merať v nominálnom alebo reálnom vyjadrení (upravenom o infláciu). hospodársky rast je zvýšenie produkcie ekonomických tovarov a služieb v jednom časovom období v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Môže sa merať v nominálnom alebo reálnom vyjadrení (upravenom o infláciu).

Ekonomika má nielen aj obdobia rastu, ale aj poklesu.

Prečo? Pretože národné hospodárstvo má cyklický vojov.

Hospodársky cyklus je celkový stav ekonomiky, ktorá prechádza štyrmi fázami cyklického vzorca: expanzia, vrchol, pokles a dno. Faktory ako HDP, úrokové sadzby, celková zamestnanosť a spotrebiteľské výdavky môžu ovplyvniť aktuálnu fázu hospodárskeho cyklu.

Neovplyvňuje ich žiadna politická strana. Neovplyvňovala ich ani Komunistická strana Československa.

A teraz nasleduje malé poetické odbočenie.

V Moskve v čase Sovietskeho zväzu existoval Puškinov Inštitút. Pripravoval literátov. Na prijímacie pohovory prišiel Čukča, sibírsky eskimák. Komisia sa ho pýta. Čítal si Alexandra Puškina? Nie… A čo Lev Tostoj? Nie… A čo Boris Pasternak? Nie. Čukča a čo ty tu chceš keď si to nečítal. Ak sa chceš stať literátom. Čukča nie je čitateľ. Čukča je spisovateľ.

A tak je to aj s politickou stranou Sloboda a Solidarita. Je politickou stranou, plnou Čukčov. Aj sa to rýmuje. Nečítajú, ale píšu.

Ján Lisý v strede  titulnej fotografie. Ilustračná fotografia: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.