Dilafruz Chasanova: “podnikanie v Uzbekistane bude ešte jednoduchšie a ešte výhodnejšie”

TAŠKENT – Za posledných sedem rokov bolo podnikanie prioritou v politike Uzbekistanu.

Stačí sa presvedčiť, akú veľkú pozornosť tejto oblasti štát venuje. Zavádzajú sa privilégiá, prideľujú sa úvery a poskytuje sa komplexná podpora všetkým kategóriám podnikania – od malých až po veľké. Nie je predsa žiadnym tajomstvom, že rozvoj podnikania v krajine priamo ovplyvňuje rozvoj jej hospodárstva ako celku.

Stretnutia prezidenta Šavkata Mirzijojeva s podnikateľmi vo formáte otvoreného dialógu sú zasa hlavnou každoročnou udalosťou v Uzbekistane, ktorá určuje budúce cesty rozvoja podnikania. Tieto podujatia umožňujú zástupcom podnikateľskej sféry podeliť sa o svoje návrhy a názory, ktoré určite budú vypočuté.

Tento rok počas otvoreného dialógu s podnikateľmi, ktorý sa konal 18. augusta, prezident Uzbekistanu na základe prijatých návrhov navrhol niekoľko iniciatív zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia v krajine.

Nové príležitosti pre malé podniky

Vytvorí sa ucelený ekosystém na podporu a rozvoj malých podnikov. Kvôli tomu sa Kishlok Kurilish Bank transformuje na Business Development Bank. Jej činnosť, pracovné metódy a mechanizmy financovania budú úplne nové. V rámci banky bude v každom regióne zriadené najmä centrum pre malé podniky.


Centrá budú pomáhať pri rozvoji podnikateľských projektov iniciátorov, na vlastné náklady školiť podnikateľov, ktorí chcú realizovať nový projekt, získavať potrebných odborníkov, poskytovať účtovné, daňové, audítorské, marketingové, právne a iné poradenské služby. Financovanie projektov podnikateľov vyškolených v centrách malého podnikania v regiónoch bude tiež zabezpečené za najvýhodnejších podmienok.
S pomocou centier malého podnikania sa vytvoria kooperačné väzby medzi iniciátormi projektov a veľkými štátnymi podnikmi. Centrá budú zároveň pomáhať novým podnikom pri zavádzaní moderných technológií, zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov a predaji ich výrobkov.

Stredné podniky sú zárukou udržateľného hospodárskeho rastu

Prezident vo svojom prejave upozornil, že súčasné podmienky pre stredné podniky nie sú dostatočné. Záruky alebo kompenzácie za komerčné úvery poskytuje len Podnikateľský fond, a to ešte nie za všetky. Preto sa vytvoria nové prístupy na podporu podnikateľov, ktorí chcú prejsť z malých na stredné podniky. Po novom bude Podnikateľský fond zodpovedný za poskytovanie finančnej pomoci projektom v oblasti služieb a obsluhy, “zeleným” a energeticky úsporným projektom a Fond priemyselného rozvoja – priemyselným projektom.
Tieto fondy nebudú obmedzené na rozpočtové zdroje, ale budú oprávnené samostatne získavať investície. V budúcom roku tak prilákajú ďalšiu miliardu dolárov pre stredné podniky.

Okrem toho sa vytvorí systém priemyselných hypoték, vybudujú sa priemyselné areály a prevedú sa na podnikateľov vo forme “ready-made podnikov”. V každej oblasti sa vytvoria najmä najmenej 3 nové priemyselné zóny.V priemyselných zónach, v ktorých sa spustí výroba, sa zasa po splnení investičných záväzkov umožní privatizácia pozemkov.
Fond zároveň poskytne záruku na úver v cudzej mene pre stredné podniky.Fond zavedie systém “hypoték na služby” v oblasti cestovného ruchu, obchodu a služieb.Odteraz budú podnikateľom ponúkané hotové projekty na také zariadenia, ako je hotel, reštaurácia, nákupné centrum, parkovisko, čerpacia stanica, kemping.Taktiež fond poskytuje podnikateľom zdroje na nákup pozemkov pre zariadenia služieb, výstavbu budov, stavieb a prevádzkový kapitál.

Vstup na nové trhy

Jednou z veľkých príležitostí na rozšírenie exportu je prilákanie prestížnych zahraničných značiek do Uzbekistanu. O spoluprácu s našimi podnikmi má preto veľký záujem 50 najpopulárnejších značiek sveta, ktorých ročný trh presahuje 100 miliárd dolárov.
Podľa pokynov prezidenta pracovná skupina rokovala s najväčšími značkami zo Španielska, Nemecka, Poľska a Turecka. Sú pripravené zadať našim miestnym podnikom objednávky v hodnote 3 miliárd dolárov. Na tento účel sa navrhuje vyriešiť 3 dôležité otázky ich záujmu.
Napríklad sa zavedú medzinárodné normy, environmentálne a certifikačné požiadavky na výrobu, vytvoria sa dôstojné pracovné podmienky a zavedie sa priaznivý colný režim pre dovoz a vývoz výrobkov známych značiek.

Zvyšovanie počtu podnikov s vysokou maržou

Za účasti medzinárodných poradcov bolo vypracovaných 140 hotových projektov v oblasti elektrotechniky, stavebných materiálov, textilného, kožiarskeho, obuvníckeho, klenotníckeho, nábytkárskeho, polymérového, chemického a potravinárskeho priemyslu. Ich celková hodnota je 10 miliárd USD a očakáva sa, že vytvoria 60 000 pracovných miest, vyprodukujú tovar v hodnote 5 miliárd USD ročne a vyvezú 2,5 miliardy USD.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Týchto 140 projektov je umiestnených na elektronickej platforme a ponúknutých podnikateľom za otvorených a transparentných podmienok. Podniky zaradené do programu dostanú z Fondu priemyselného rozvoja pôžičky s nízkym úrokom na 10 rokov.

Zjednoduší sa správa daní

V prieskumoch 70 percent platiteľov dane z pridanej hodnoty uviedlo, že koeficient odpočítania dane pri vrátení dane, t. j. systém “daňovej medzery”, sa uplatňuje nespravodlivo. Veľký počet sťažností na korupciu v daňovom systéme súvisí práve s “tax-gap”. Od 1. októbra sa preto takáto prax pri vracaní dane z pridanej hodnoty zruší.

Okrem toho obchodná a priemyselná komora, podnikateľský ombudsman spolu so zástupcami sféry zavedú otvorené hodnotenie podnikateľov. V tomto prípade budú od 1. januára budúceho roka podniky s vysokým ratingom oslobodené od všetkých typov daňových kontrol, bude im vrátená nadmerná časť dane z pridanej hodnoty do jedného dňa, zruší sa prax dočasného pozastavenia platnosti osvedčenia platiteľa dane z pridanej hodnoty.

Nie je žiadnym tajomstvom, že v súčasnosti sa kontrola dokumentov úplne zmenila na daňovú kontrolu, čo tiež otvára dvere korupcii. V súčasnosti je kategoricky zakázané požadovať od podnikateľa doklady alebo ho predvolať na daňový úrad počas tohto konania.
Prezident tiež upozornil, že v súčasnosti sa za jeden daňový priestupok ukladá podnikateľovi finančná pokuta a fyzickej osobe správna pokuta. Teraz sa táto prax zruší.

Vo všeobecnosti by pokuty uložené podnikateľom nemali byť dôvodom na pozastavenie ich činnosti. Z tohto hľadiska sa všetky finančné pokuty do troch mesiacov preskúmajú a určia sa ich spravodlivé kritériá.

Dilafruz Chusanova, expertka Obchodnej a priemyselnej komory Uzbeckej republiky.