KLUB 500: Obnovená štátna pomoc je úplne neférová a diskriminačná. Podraz voči tým, ktorí sa snažia z posledného fungovať a prežiť

BRATISLAVA  – Obnovená štátna pomoc nie je skutočnou pomocou, ale podrazom voči tým, ktorí tvoria pracovné miesta, hľadajú aj počas lockdownu spôsob, ako udržať zamestnanosť a chod podniku.

Tak vnímajú členovia Klubu 500 nové pravidlá, ktoré v nedeľu predstavili členovia vlády. Podľa nich budú môcť o štátny príspevok žiadať len prevádzky, ktoré boli z dôvodu sprísnenia protipandemických opatrení zatvorené, zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 % a zamestnávajú do 50 zamestnancov. Podľa Klubu 500 je takto nastavená schéma štátnej pomoci diskriminačná tak pre prevádzky, ktoré mali nižší pokles tržieb, a rovnako aj pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako päť desiatok ľudí. Klub 500 vyzýva vládu, aby nerozdeľovala spoločnosť a hľadala efektívne riešenia, ako krajine a ekonomike v tejto situácii pomôcť.

Vládou predstavené nové pravidlá štátnej pomoci firmy viac diskriminujú, než by im pomáhali. Upozorňuje na to Klub 500. Kým do leta mohli firmy bez rozdielu žiadať o štátnu pomoc už pri 20-percentnom poklese tržieb, teraz štát zavádza nedomyslené opatrenie, ktorým potrestá veľkú časť prevádzok a ich zamestnancov a v konečnom dôsledku celú krajinu: „Premiér pri predstavovaní štátnej pomoci deklaroval, že štát myslí na prevádzky postihnuté  lockdownom. Prečo však diskriminuje tých, ktorí majú pokles menší ako 40 %? Prečo diskriminuje podnikateľov a podniky, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov a zaznamenali pokles tržieb? Prečo môžu pomoc čerpať len zavreté prevádzky? Je množstvo firiem, výrobcov a dodávateľov, ktorí  sú priamo zasiahnutí, aj keď zatvorení neboli. Ako prídu k pomoci?! Veď štátna pomoc je určená na udržanie pracovných miest. To štátu na tejto skupine podnikateľov a ich zamestnancov nezáleží?“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Z pohľadu Klubu 500 pomoc na udržanie pracovných miest je „investícia“ štátu na zabezpečenie svojich budúcich príjmov, z ktorých krajina funguje. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov preto nerozumie logike, s ktorou vláda pristupovala k stanovovaniu pravidiel, že na štátny príspevok na udržanie zamestnanosti majú nárok len  zatvorené firmy do 50 zamestnancov a pri poklese tržieb nad 40 %. „Obnovená štátna pomoc v tomto zmysle nie je skutočnou pomocou, ale podrazom voči tým, ktorí tvoria pracovné miesta, hľadajú aj počas lockdownu spôsob, ako udržať chod podniku. Ak totiž podnik udrží pracovné miesto a zamestnanca neprepustí, ten neskončí na úrade práce a nebude odkázaný na dávky od štátu. Práve naopak, pri udržaní pracovného miesta sa štátu investícia vráti v podobe zaplatených daní a odvodov a štát je tak „ziskový“. To, čo v nedeľu predstavila vláda, sa však podľa nás úplne  míňa svojmu účelu,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podľa Klubu 500 štát opäť znevýhodní tých, ktorí sa snažia prežiť a zasadzuje úder vyčerpaným firmám, no predovšetkým ich zamestnancom. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov preto vyzýva vládu, aby konečne prestala rozdeľovať spoločnosť a hľadala efektívne riešenia, ako krajine a ekonomike v tejto situácii pomôcť. Zároveň žiada pomoc prehodnotiť a zahrnúť do nej aj firmy s nižším poklesom tržieb ako 40 % a zamestnávajúce aj viac ako 50 ľudí.