Kazachstan: za referendum je 72 % respondentov

NUR SULTAN – Výsledky sociologického výskumu verejnej mienky v Kazachstane hovoria o tom, že myšlienku referenda podporujú viac ako  dve tretiny opýtaných ľudí (72%).

Hlasovať bude 69% opýtaných. Sociologický výskum si podľa americkej rozhlasovej stanice Azatyq objednala Služba centrálnej komunikácie pri prezidentovi Kazachstanu. Výskum sa robil na vzorke 4 000 respondetov vo veku viac ako 18 rokov.

Referendum bude v Kazachstane 5. júna 2022. Bude sa ním meniť Ústava Kazašskej republiky.

Prezident štátu Kassym-Žomart Tokajev ho navrhol 29. apríla 2022 na zasadnutí Zhromaždenia ľudu Kazachstanu a 5. mája 2022 bol podpísaný výnos o konaní referenda.

Návrh zákona „o zmene a doplnení Ústavy Kazašskej republiky“ bol predložený do republikového referenda s nasledovným znením otázky v hlasovaní: „Prijímate zmeny a doplnky Ústavy Republiky Kazašskej republiky? Kazachstan uvedený v návrhu zákona Kazašskej republiky „O zmenách a doplneniach Ústavy Kazašskej republiky“, zverejnenom v médiách 6. mája 2022“

Podľa prezidenta Kazachstanu je účelom dodatkov prechod na „nový štátny model, nový formát interakcie medzi štátom a spoločnosťou. Tento kvalitatívny prechod možno nazvať druhou republikou.“ Pracovná skupina pripravila zmeny k 33 článkom ústavy.

Počas úprav ústavy sa na návrh Tokajeva plánuje prechod „zo superprezidentskej formy vlády na prezidentskú republiku s vplyvným parlamentom a zodpovednou vládou“. Z pozmeňujúcich návrhov boli tiež vylúčené všetky odkazy na postavenie prvého prezidenta Kazachstanu vrátane jeho práva byť volený na viac ako dve po sebe nasledujúce obdobia.

Nová ústava Kazachstanu nebude spomínať prvého prezidenta krajiny Nursultana Nazarbajeva. Uvádza sa to v návrhu zákona o zmenách a doplneniach ústavy Kazachstanu uverejnenom v novinách „Kazakhstanskaya Pravda“

Computer keys concept of internet online or cyber porn