Kazachstan: správy o dianí a udalostiach v krajine 1

ASTANA – Najnovšie informácie o dianí v Kazachstane. Informuje o tom Veľvyslanectvo Kazachstanu v Slovenskej republike.

• Prezident Kazachstanu sa stretol s predsedom Európskej komisie Charlesom Michelom
• V Astane sa uskutočnil VI. summit Konferencie o opatreniach na budovanie interakcie a dôvery v Ázii (CICA)
• V Astane bolo zasadnutie Rady hláv členských štátov SNŠ
• V októbri prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev usporiadal sériu stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi krajín
• Stimulačné opatrenia vlády umožnia zvýšiť produkciu plynu na komerčné účely v Kazachstane
• Kazachstan chce doplniť zdrojovú základňu ropného a plynárenského sektora
• Kazašskí výrobcovia budú môcť vyvážať svoje výrobky do krajín EÚ
• Kazašské výrobky bude možné uvádzať na turecký trh prostredníctvom služby
Marketplace

Politika

Prezident rokoval s predsedom Európskej rady pánom Charlesom Michelom. Dňa 27. októbra 2022 vedúci štátu rokoval s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, ktorý pricestoval do Kazachstanu na oficiálnu návštevu. Pán Kasym-Žomart Tokajev privítal Charlesa Michela a poznamenal, že Kazachstan sa stal prvou a jedinou krajinou v Strednej Ázii, ktorá podpísala Dohodu o rozšírenom partnerstve a spolupráci s Európskou úniou. Hlava štátu verí, že pravidelné kontakty na vysokej úrovni posilňujú možnosti rozvoja komplexného dialógu medzi Kazachstanom a EÚ.
Predseda Európskej rady pán Charles Michel zase poďakoval pánovi Kasymovi-Žomartovi Tokajevovi za pohostinnosť a s uspokojením zaznamenal dynamický rozvoj spolupráce medzi
Kazachstanom a EÚ.

Počas stretnutia diskutujúci  podrobne diskutovali o otázkach energetickej a potravinovej bezpečnosti, rozvoja „zeleného“ hospodárstva, dopravy a logistiky. Lídri si vymenili názory na
rozvoj spolupráce vo formáte Strednej Ázie a Európskej únie.

Prezident Kazachstanu sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie. Dňa 22. októbra 2022 sa prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou vo formáte videokonferencie. Lídri diskutovali o perspektívach rozvoja rozšíreného strategického partnerstva medzi Kazachstanom a Európskou úniou. Osobitná pozornosť sa venovala spolupráci v obchodnej a  hospodárskej, investičnej, dopravnej a logistickej sfére. Kazašský prezident a šefka Európskej komisie si tiež vymenili názory na aktuálne otázky medzinárodnej agendy.

V Astane sa uskutočnil VI. summit Konferencie o opatreniach na budovanie interakcie a dôvery v Ázii (CICA), ktorej predsedal Kazachstan, venovaný 30. výročiu iniciatívy na zvolanie CICA. V kazašskej Astane bolo prijatých niekoľko historických rozhodnutí po výsledkoch šiesteho výročného summitu CICA 12.-13. októbra 2022.

V hlavnom meste Kazachstanu sa zišlo 12 hláv štátov, prvých šéfov pozorovateľov a partnerských organizácií, ako aj hostia predsedníctva, s cieľom riešiť naliehavé problémy a
vypracovať spoločné postupy na posilnenie mieru, stability a bezpečnosti na rozľahlom ázijskom kontinente.

Kľúčovým strategickým rozhodnutím, prijatým na summite bolo Astaninské vyhlásenie o transformácii hláv štátov a vlád CICA, ktoré spustilo štruktúrovaný, inkluzívny a transparentný proces rokovaní o pomalej, postupnej a konsenzuálnej transformácii CICA na plnohodnotnú regionálnu medzinárodnú organizáciu.

Proces transformácie CICA bude sledovať cieľ posilnenia organizačnej a inštitucionálnej základne interakcie medzi členskými štátmi CICA a poskytne tejto efektívnej platforme pre dialóg osobitné postavenie.

CICA

Ďalším úspechom CICA bolo rozhodnutie summitu o pripojenie Kuvajtu ako členského štátu. Okrem toho po výsledkoch summitu CICA našla nového partnera – Eurázijskú hospodársku úniu. Všetky tieto rozhodnutia svedčia o medzinárodnej autorite Konferencie ako reprezentatívneho a multilaterálneho mechanizmu v oblasti bezpečnosti a regionálnej spolupráce.

V Astane rokovala  Rady hláv členských štátov SNŠ. Štrnásteho októbra 2022 rokovala  Rada hláv členských štátov SNŠ pod predsedníctvom prezidenta Kazachstanu. Na tomto zasadnutí sa zúčastnil aj prezident Azerbajdžanskej republiky Iľcham Alijev, predseda vlády Arménskej republiky Nikol Pašinjan, prezidenti: Bieloruskej republiky Alexander Lukašenko, Kirgizskej republiky Sadyr Žaparov, Ruskej federácie Vladimir Putin, Tadžickej republiky Emomali Rachmon, Turkménska Serdar Berdimuchamedov, Uzbekistanu Šavkat Mirzijojev, ako aj predseda výkonného výboru SNŠ
Sergej Lebedev.

Po stretnutí hlavy členských štátov SNŠ podpísali Vyhlásenie o rozvoji spolupráce v oblasti kultúry. Bolo prijatých aj množstvo dokumentov, zameraných na ďalší rozvoj Spoločenstva.

V októbri prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev usporiadal sériu stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi mnohých krajín

• Kasym-Žomart Tokajev rokoval s prezidentom Tureckej republiky Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý pricestoval do Kazachstanu na štátnu návštevu. Turecký prezident zdôraznil, že v období globálnej a regionálnej nestability treba posilniť interakciu turkických štátov, a je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť, stabilitu, územnú celistvosť a zvýšiť hospodársky blahobyt Kazachstanu – bratskej krajiny a strategického partnera Turecka.

• Na okraj VI. summitu Konferencie o interakcii a opatreniach na budovanie dôvery v Ázii sa kazašský prezident stretol s prezidentom Azerbajdžanu Iľchamom Alijevom. Prezidenti vysoko ocenili úspešnú interakciu v kultúrnej a humanitárnej oblasti vrátane realizácie spoločných projektov na podporu historických a kultúrnych hodnôt Kazachstanu a
Azerbajdžanu. Lídri krajín uviedli, že vlády dostali pokyn, aby prijali všetky potrebné opatrenia na kvalitatívnu implementáciu dosiahnutých dohôd.

• Na okraj VI. summitu CICA sa hlava štátu Kasym-Žomart Tokajev stretla s prezidentom Palestíny Machmúdom Abbásom. Účastníci rozhovorov zvážili perspektívy
rozvoja interakcie medzi Kazachstanom a Palestínou a vymenili si aj názory na súčasné výzvy a trendy súčasnosti.

• Prezident Kasym-Žomart Tokajev sa stretol s podpredsedom Čínskej ľudovej republiky Wangom Qishanom. Počas rozhovoru líder Kazachstanu poznamenal, že účasť Číny
na takej vysokej úrovni na sammitu CICA významne prispeje k posilneniu partnerstva, založeného na dôvere v mene mieru, stability a bezpečnosti na našom obrovskom kontinente.
Účastníci stretnutia diskutovali o implementácii dohôd dosiahnutých po štátnej návšteve prezidenta Si Ťin-Pchinga v Kazachstane minulý mesiac.

• Hlava kazašského štátu sa stretla s katarským emirom šejkom Tamim bin Hamad AlThanim, ktorý pricestoval do Kazachstanu na štátnu návštevu. Kazašský prezident vyslovil
názor, že štát Katar je pre Kazachstan najdôležitejším partnerom na Blízkom východe. Preto sme pripravení nasmerovať všetko úsilie na ďalší rozvoj našich vzťahov. A šejk Tamim bin
Hamad Al Thani vyhlásil, že medzi našimi krajinami sa vytvorili dobré vzťahy. V posledných rokoch sa vzájomné  kontakty v rôznych oblastiach postupne rozvíjajú.

Hospodárstvo

Stimulačné opatrenia vlády umožnia zvýšiť produkciu plynu na komerčné účely v Kazachstane. Predseda vlády Kazašskej republiky Alichan Smajilov usporiadal stretnutie o
integrovanom rozvoji plynárenského priemyslu v krajine. Na tomto stretnutí sa diskutovalo o prognóze dodávok plynu do roku 2030, ako aj o opatreniach na stimuláciu rozvoja nových
plynových polí a zvýšenie produkcie plynu na komerčné účely.

V mene hlavy štátu sa teda zavedie Zdokonalená vzorová zmluva o využívaní podložia, ktorá poskytuje množstvo regulačných a fiškálnych preferencií. To umožní zintenzívniť realizáciu existujúcich a perspektívnych projektov v plynárenstve, ako aj zvýšiť zdrojovú základňu obchodovateľného plynu minimálne o 7,7 miliardy metrov kubických. Vláda zároveň pracuje na otázke uplatňovania stimulačných cien na nákup plynu, čo zabezpečí ďalšie zvýšenie ťažby  vo výške 1 až 3 miliardy na metrov kubických.

Kazachstan chce doplniť zdrojovú základňu ropného a plynárenského sektora republiky a vytvára maximálnu úroveň preferencií na doplnenie zdrojovej základne národného ropného a plynárenského priemyslu. Oznámil to minister energetiky Kazašskej republiky Bolat Akčulakov na medzinárodnom fóre Ruský energetický týždeň v Moskve.

Poznamenal, že turbulencie na globálnom trhu s ropou a plynom ovplyvňujú aj Kazachstan, v prvom rade možnosťou udržania stabilného vývozu. Stabilita trhu prospieva všetkým. Z tohto
hľadiska sú výroba a s ňou aj spotreba, doprava, v prípade Kazachstanu kľúčovými otázkami.

V tejto súvislosti napríklad Kazachstan nastavil kurz doplňovania, vrátane svojej zdrojovej základne. Kazachstan mení a dopĺňa niekoľko zákonov, ktoré poskytujú maximálnu úroveň
preferencií s cieľom doplniť základňu zdrojov, s väčším zameraním na plyn. Podľa ministra je jednou z kľúčových vecí, ktorá vedie k akejkoľvek kríze, nedostatok stabilných podmienok a
pravidiel na dlhú dobu.

Kazašskí výrobcovia budú môcť vyvážať svoje výrobky do krajín EÚ  Štátny podnik Kazašský inštitút pre normalizáciu a metrológiu (KazStandard) pri Výbore pre technickú reguláciu a metrológiu Ministerstva obchodu a integrácie Kazašskej republiky podpísal zmluvu o spolupráci v oblasti metrológie so Slovenským metrologickým ústavom a Českým metrologickým inštitútom. Táto zmluva umožní spoločnosti KazStandard pomáhať kazašským podnikom pri získavaní označenia CE na ďalší vývoz do Európskej únie,
ako aj pri zvýšovaní konkurencieschopnosti domácich výrobkov.

Označenie CE je špeciálna značka aplikovaná na výrobok, ktorá potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky smerníc EÚ a harmonizovaných noriem Európskej únie, ako aj to, že výrobok prešiel postupom posudzovania súladu so smernicami Európskej únie. Označenie CE sa vzťahuje na také typy výrobkov, ako sú elektrické zariadenia, detské hračky, stavebné výrobky a
materiály, osobné ochranné prostriedky, neautomatické vážiace zariadenia, teplovodné kotly, lekárske zariadenia, rádiové komunikačné a telekomunikačné koncové zariadenia.
Kazašské tovary sa môžu čoskoro zjaviť na najväčšom tureckom online obchodnom mieste.

V máji tohto roku sa v rámci štátnej návštevy prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva v Turecku podarilo nadviazať kontakt medzi kazašskými a tureckými IT-spoločnosťami. Jednou
z takýchto spoločností bola turecká spoločnosť Trendyol, ktorú neoficiálne nazývajú tiež turecký Amazon či Alibaba. Obrat tejto spoločnosti je 1,5 milióna kusov tovaru, odhadovaná
hodnota je asi 16 miliárd dolárov. Počas štátnej návštevy sa dosiahla dohoda o vypracovaní logistických otázok týkajúcich sa dodávky tureckého tovaru do Kazachstanu, ako aj uvedenia
kazašského tovaru na turecký trh prostredníctvom tohto obchodného miesta – marketplace.

Minister digitálneho rozvoja, inovácií a leteckého priemyslu Kazašskej republiky Bagdat Musin uviedol, že 15. októbra, po piatich mesiacoch rokovaní, kazašská logistická
spoločnosť BigWays, obsluhujúca regionálne trhoviská, podpísala zmluvu a stala sa partnerom
Trendyolu na kazaškom trhu.

„Rokovali sme aj o uvedení domácich výrobkov na turecký trh prostredníctvom tohto trhoviska prostredníctvom mechanizmov Ministerstva obchodu. Myslím si, že prvý priamy
predaj z Turecka do Kazachstanu a z Kazachstanu do Turecka nie je ďaleko,” dodal Bagdat Musin.