Kazachstan: Rusi a Bielorusi na burze oddelene

ASTANA – Kazašská burza cenných papierov (KASE) na žiadosť medzinárodných organizácií zavádza požiadavku na oddelenie (nútené oddelenie) účtov ruských a bieloruských občanov od účtov ostatných klientov.

Na brífingu to oznámila podpredsedníčka kazašskej agentúry pre reguláciu a rozvoj finančného trhu Maria Chadžievová.

“Faktom je, že ide o požiadavku medzinárodných účtovných organizácií. Tie vyžadujú zverejnenie informácií o každom jednotlivom klientovi z hľadiska kontroly dodržiavania sankčného režimu. To znamená, že tie osoby, ktoré vykonávajú transakcie na Kazašskej burze cenných papierov alebo tie, ktoré vykonávajú transakcie v účtovnom systéme Centrálneho depozitára, sú krížovo kontrolované z hľadiska prania špinavých peňazí a dodržiavania rôznych sankcií,” povedala.

Ide o cenné papiere denominované v inej mene ako kazašský tenge a o nástroje, ktoré sa vyrovnávajú prostredníctvom medzinárodných depozitárov Euroclear a Clearstream, uviedla kazašská investičná banka Halyk Finance s odvolaním sa na list z KASE.

Segregácia sa predbežne začne po 1. máji 2023. Halyk Finance upozorňuje, že po tomto dátume môže dôjsť k oneskoreniu vyrovnania transakcií uskutočnených na KASE, čo “môže viesť k situáciám neplnenia záväzkov a sankciám zo strany burzy”.

“S cieľom minimalizovať riziká zlyhania pri obchodoch na KASE JSC “Halyk Finance” od 27. apríla 2023 plánuje uzavrieť prístup občanov Ruska a Bieloruska do sektora KASE Global a ďalších nástrojov na KASE, denominovaných v cudzích menách, zúčtovanie ktorých sa uskutočňuje v medzinárodných depozitároch zúčtovania Euroclear a Clearstream”, – spresnila investičná banka.

Tlačová služba Centrálneho depozitára upresňuje, že proces segregácie aktív ruských klientov depozitára sa začal ešte v roku 2022 (a v súčasnosti pokračuje) na žiadosť medzinárodných depozitárov Euroclear a Clearstream v súvislosti s dodržiavaním sankcií EÚ.

Centrálny depozitár zároveň od mája 2023 začne segregovať finančné nástroje v držbe ruských a bieloruských občanov alebo právnických osôb registrovaných v týchto krajinách, na ktorých meno si kazašskí depozitári otvorili maklérske účty.

“S cieľom zabezpečiť správnosť a spoľahlivosť evidencie finančných nástrojov v systéme menovitého držania v Centrálnom depozitári cenných papierov bude po ukončení postupu prevodu majetku ruských a bieloruských občanov a právnických osôb na špecializovaných účtoch (podúčtoch) menovitého držania v medzinárodných depozitároch k dispozícii možnosť výberu finančných nástrojov na týchto účtoch (podúčtoch),” uvádza sa v správe depozitára.

Centrálny depozitár bude dodatočne informovať o postupe ukončenia prevodu finančných nástrojov.

Námestníčka ministra financií USA Elizabeth Rosenbergová počas návštevy Kazachstanu 25. apríla varovala pred rastúcim rizikom sekundárnych sankcií voči kazašským spoločnostiam a bankám, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať západné sankcie.

“Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili riziku uvalenia sekundárnych sankcií na finančný sektor Kazachstanu. Je to mimoriadne dôležité a plne dodržiavame požiadavky regulačných orgánov aj požiadavky príslušných externých korešpondenčných bánk pre naše domáce banky,” povedala 26. apríla ráno novinárom Madina Abylkasymova, predsedníčka Agentúry pre reguláciu a rozvoj finančného trhu.

Podľa jej slov všetky druhostupňové banky v Kazachstane a všetky finančné inštitúcie výrazne posilnili postupy na dodržiavanie súladu so sankciami uvalenými západnými regulačnými orgánmi.

“Posilnili sa služby dodržiavania predpisov a všetky obmedzenia, ktoré sú uložené, najmä pokiaľ ide o používanie cudzej meny pri platbách, prácu so sankcionovanými osobami uvedenými na rôznych zoznamoch, sa plne dodržiavajú,” ubezpečila.

“Teraz ide skôr o to, aby sa zabezpečilo, že bankový systém sa nebude využívať na obchádzanie sankcií pri vykonávaní akýchkoľvek obchodných transakcií. Sú zavedené aj postupy dodržiavania predpisov,” dodala.