Kazachstan: poézia a reformy tentoraz v Prahe

PRAHA – Na veľvyslanectve Kazašskej republiky v Prahe sa diskutovalo o reformách, ale aj o poézii v Kazachstane.

Česká republika hostila okrúhly stôl za účasti českých odborníkov  verejných a politických činiteľov, ktorí sa venovali reformám v Kazachstane
Kazašskí diplomati vo svojich prejavoch zdôraznili: „Nadchádzajúce ústavné referendum bude ďalším impulzom pre rozvoj vo všeobecnosti, ide o najdôležitejšie rozhodnutie prezidenta Kazachstanu Kassyma Žomarta Tokajeva.  Poznamenal to známy politik Roman Blaško „Česká republika pozorne sleduje vnútropolitickú situáciu Kazachstan, nové politické reformy sú veľmi aktuálne a potrebuje spoločnosť. Ústavné referendum je logické pokračovanie politického programu vyhláseného prezidentom Kassyma Žomarta Tokajeva, plne podporujeme tento politicky dôležité krok“.

Veľvyslanectvo Kazachstanu v Prahe v rámci okrúhleho stola prezentovalo dvojzväzkové vydanie Antológie modernej kazaštiny poézie a prózy v angličtine. Pozrime sa na jeden úryvok básne zo zbierky

Vŕba

Veľké vlny snehových búrok
dotkli sa ťa na ceste,
ale príchod jari
naliehal, aby si kvitol
do vĺnok nočných slávností

Vo svojich prejavoch zdôraznili kazašskí diplomati literárny dialóg zaujíma dôležité miesto v kultúrnej  a humanitárnej spolupráci medzi Kazachstanom a Českou republikou a vyjadril nádej, že sa tak stane.

Projekt je začiatkom ďalších spoločných aktivít. Renomovaný vedec, profesor Jiří Šíma ma vo svojom prejave zdôraznil: „Kazašská literatúra, ktorej integrácia v svete umeleckého procesu je zrejmá, zostáva jedinečnou súčasťou presadzovania národného sebauvedomenia a medzikultúrneho dialógu.

Rečníci, medzi ktorými boli zástupcovia českej verejnosti, povedali, že treba zintenzívneniť literárny dialóg medzi Kazachstanom a Českou republikou, ktorá zaujíma významné miesto vo vývoji tvorivého potenciálu medzi národmi oboch krajín.

Počas podujatia odovzdali kazašskí diplomati knihy fondu Národnej knižnice ČR, ako aj Mestskej knižnici v Prahe. Na titulnej fotografii je účastníčka podujatia Lea Melníková.