VCIOM o dôvere politikov v Ruskej federácii

NOSKVA – Ukazovateľ súhlasu s činnosťou prezidenta Ruskej federácie od 5. septembra do 11. septembra 2022 dosiahol 78,3 % (+1,5 p.b. týždenne). Ukazovateľ p. b. sú bázické body.

Bázický bod je jedna stotina percentuálneho bodu. Označuje sa symbolom ‱ odvodeným od symbolu pre percento (%), ktorý označuje jednu stotinu (1100). Štyri nuly v symbole reprezentujú jednu stotinu z jednej stotiny (1100 z 1100), teda 110 000.

Táto hodnota sa používa napríklad vo finančnej štatistike na vyjadrenie veľmi malých zmien v percentuálnych bodoch.

Úroveň pozitívneho hodnotenia práce premiéra a vlády Ruska za posledný týždeň dosiahli 52,5 % (+1,0 percentuálneho bodu za týždeň) a 51,6 % (+0,9 percentuálneho bodu za týždeň).

Na priamu otázku o dôvere vo Vladimíra Putina odpovedalo kladne 81,5 % respondentov (+1,2 p.b. za týždeň) , Michail Mišustin – 63,3 % (+1,8 p.b. za týždeň), Gennadij Zjuganov – 32,9 % (+2,1 p.b. za týždeň), Sergej Mironov – 30,0 % respondentov (+0,1 p.b. za týždeň), Leonid Slutsky – 18,7 % (+2,2 p.b. za týždeň), Alexey Nechaev – 9,1 % (-1,0 p.b. za týždeň).

Úroveň podpory pre stranu Jednotné Rusko bola 40,7 % (+1,3 percentuálneho bodu za týždeň), Komunistickú stranu Ruskej federácie – 10,3 % (+0,0 percentuálneho bodu za týždeň), Liberálno-demokratickú stranu – 7,5 % ( -0,8 p.b. za týždeň), Spravodlivé Rusko – patrioti – za pravdu – 5,8 % (-0,4 p.b. za týždeň) a noví ľudia – 4,1 % (-0,1 p.b. za týždeň).

Dôverujete politikom %
Vladimír Putin (prezident) 81,5
Michail Mišustin (premiér) 63,3
Dmitrij Medvedev (predseda bezpečnostnej rady) 38,9
Zjuganov Gennedaij (predseda Komunistickej strany Ruska) 32,9
Mironov Sergej (predseda strany Spravodlivé Rusko) 30

Prameň: VCIOM. www.wciom.ru