Kazachstan: MFCA má zmluvu s CITIC Group

NUR SULTAN – Predseda predstavenstva Medzinárodného finančného centra Astana (MFCA) Jernur Rysmagambetov a viceprezident CITIC   Yang Jianqiang podpísali memorandum o spolupráci.

Po podpise memoranda diskutovali o možnostiach rozvoja spolupráce pri realizácii projektov v Kazachstane, a to aj v oblasti agropriemyselného komplexu, spracovania uhlia a chémie uhlia.

Zmluvné strany podpísali dohodu o porozumení, podľa ktorej bude AIFC pomáhať pri identifikácii kľúčových sektorov pre spoľahlivé investície v Kazachstane spoločnosťou CITIC Construction prostredníctvom lokality AIFC, a to na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Zároveň bude MFCA poskytnutá pomoc pri odsúhlasení, prerokovaní a finalizácii vhodného investičného rozhodnutia medzi cieľovými investičnými projektmi a CITIC.

Okrem toho sa uskutočnilo  fórum “BRInvest Day”, organizované MFCA a spoločnosťou “China International Capital Corporation Ltd.” (CICC), ktorej sa zúčastnil generálny riaditeľ CICC Barry Chan. Hlavným cieľom podujatia bolo rozšírenie a posilnenie interakcie s čínskymi spoločnosťami, zvýšenie objemu prilákaných investícií z Číny, oboznámenie sa s aktivitami a výhodami AIFC. Pri otvorení fóra pán Rysmagambetov poznamenal, že Čínska ľudová republika je jedným z hlavných partnerov MFCA a od prvých dní vzniku finančného centra sa čínske finančné inštitúcie aktívne zapájajú do jeho aktivít.

Fórum sa zameralo na príležitosti, ktoré ponúka Iniciatíva Pás a cesta, ako aj na prezentáciu potenciálnych projektov.

V rámci podujatia členovia divízie Task Force, vytvorenej na báze KAZAKN INVEST NC JSC a MFCA, predstavili kazašské projekty v oblasti baníctva, poľnohospodárstva, energetiky, zelenej energie, logistiky a vzdelávania.

Fórum tiež predstavilo online platformu pre investičné projekty v Kazachstane v spolupráci s BRI Data. Platforma umožní investorom prístup ku všetkým projektom jediným kliknutím. Tým sa zníži vzdialenosť medzi investormi a projektmi tým, že sa investičné preferencie investorov zhodujú s ich finančnými cieľmi.

Referenčné informácie. Medzinárodné finančné centrum Astana bolo založené z iniciatívy prvého prezidenta Kazašskej republiky – Elbasyho Nursultana Nazarbajeva v rámci Plánu národa „100 krokov k implementácii piatich inštitucionálnych reforiem“. Dňa 2. júla 2020 bola v rámci zasadnutia správnej rady MFCA  prijatá Stratégia rozvoja centra do roku 2025. V súlade s ňou je víziou MFCA  stať sa popredným medzinárodným finančným centrom v regióne vrátane Strednej Ázie, Kaukazu, krajín EAEU, západnej Číny, Mongolska a východnej Európy.

Poslaním AIFC je podporovať udržateľný dlhodobý rozvoj regiónu. Ako poznamenal hlava štátu K. Tokajev, “MFCA so svojimi jedinečnými schopnosťami môže pôsobiť ako univerzálna platforma spájajúca krajiny regiónu.” Medzi strategické smery udržateľného rozvoja AIFC patrí rozvoj obehového hospodárstva, finančných technológií a „digitálneho finančného centra“. aifc.kz

Task Force – hlavným cieľom aktivity je poskytovanie komplexnej podpory projektov od procesu vývoja a štruktúrovania až po začiatok investičného projektu.