Kazachstan: bude priehľadné verejné obstarávanie

ASTANA – Kazašský minister financií pán Jerulan Žamaubajev na rozšírenom zasadnutí rady ministerstva uviedol, že Kazachstan zlepšuje proces verejného obstarávania.

“Od dnešného dňa sú všetky postupy ich vykonávania automatizované. Prijalo sa niekoľko legislatívnych opatrení zameraných na rozvoj hospodárskej súťaže a zjednodušenie procesov verejného obstarávania,” povedal pán Jerulan Žamaubajev .

Podľa ministra financií sa stavebné a inžinierske zákazky realizujú novou metódou – tendrom s využitím ratingového a bodového systému (podpísaných bolo 513 zmlúv v hodnote 166,6 miliardy tenge).

Vylučuje zásah komisie pre verejné obstarávanie a stanovuje automatické určenie víťaza verejného obstarávania na základe údajov z informačných systémov (finančná stabilita, elektronický depozitár).

Zaviedol sa aj e-shop zameraný na zabezpečenie transparentnosti verejného obstarávania. Zároveň boli odstránené a revidované dôvody 7 a 8 pre obstarávanie z jedného zdroja. Legislatívne sa upravila požiadavka uprednostňovať obstarávanie prostredníctvom verejnej súťaže a stanovila sa osobná zodpovednosť prvého vedúceho odberateľa.

Tieto opatrenia znížili podiel obstarávania z jedného zdroja z 39 % na 24 % v minulom roku. Zaviedlo sa obstarávanie formou verejnej súťaže s využitím rámcových dohôd. Vďaka tomu sa časy obstarávania skrátili na polovicu.

“S cieľom nakupovať kvalitné tovary, práce a služby sa od tohto roku zaviedla nová metóda verejného obstarávania vo forme tendra s využitím nákladov životného cyklu,” povedal pán Jerulan Žamaubajev.