Čo médiá píšu pre deti a aký to má pre nich význam

BRATISLAVA – Danuša Dragulová-Faktorová vydala monografiu Pozícia a význam printových médií pre detského adresáta na Slovensku a podtitulom Komparácie v medzinárodnom kontexte

V monografii autorka Danuša Dragulová-Faktorová predkladá komplexný pohľad na subsystém časopisov pre deti. Ako uvádza recenzentka, ide o ojedinelú a originálnu publikáciu s touto problematikou. Je potrebné pozitívne vyzdvihnúť komplexnosť a detailnosť, s ktorou autorka tému spracovala. Z jej pomenovaní vzťahov a súvislostí, faktorov súvisiacich so spracúvanou témou, ich teoretického spracovania a kvalifikovanej interpretácie zistení z výskumov a komparácií so zahraničím možno konštatovať, že publikácia má nesporný prínos pre teóriu (definuje podmienky a špecifiká tvorby časopisov pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku) aj pre prax (konkrétne informácie, návody a odporúčania pre tvorcov detských časopisov).

Publikácia je určená najmä autorom a pedagógom ako aj študentom mediálnych štúdií, pedagogiky, ilustračnej tvorba či  grafického dizajnu.

Autorkou knihy je Danuša Dragulová-Faktorová, spisovateľka, publicistka, vydavateľka, mediálna teoretička.

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Kniha je plnofarebná, v pevnej väzbe, formát 165 x 235 mm, 240 strán.

ISBN 978-80-89429-93-6

EAN 9788089429936

https://www.pantarhei.sk/284778-pozicia-a-vyznam-printovych-medii-pre-detskeho-danusa-dragulova-faktorova