Kazachstan: Bejsembaejev a skúsenosti SR

NUR SULTAN – Najväčší potenciál spolupráce Kazachstanu a Slovenskej republiky v oblasti pôdohospodárstva je živočíšna výroba.

Povedal to v rozhovore  pre Finančné noviny podnikateľ v oblasti pôdohospodártsva Jermek Bejsembajev.  Okrem toho si pán Bejsembajev myslí, že slovenskí podnikatelia by sa mohli technológiami a investíciami podieľať na programe zavlažovania v Kazachstane.

Pán podnikateľ podniká v oblasti živočíšnej výroby, rastlinnej výroby a ovocinárstva.

Najdôležitejšie pre kazašských podnikateľov sú podľa  Jermeka Bejsembajeva skúsenosti slovenských farmárov  z oblasti živočíšnej výroby.

Podľa jeho slov slovenskí poľnohospodári by mohli kazachstanským farmárom odovzdať skúsenosti s operačným riadením živočíšnej výroby.

Poľnohospodárstvo v Kazachstane zostáva malým sektorom kazašského hospodárstva. Podiel poľnohospodárstva na HDP je nižší ako 10 % – bolo zaznamenaných 6,7 %, no zaberá len 20 % pracovnej sily. Zároveň viac ako 70 % pôdy v krajine zaberá rastlinná a živočíšna výroba.

Poznámka pre zberateľov kuriozít. Pán Jermek Bejsembajev zbiera staré glóbusy.