Kazachstan: AIFC uznané Londýnskou burzou cenných papierov pre trhy ekologických dlhopisov

NUR SULTAN – Finančné centrum Astana v Kazachstane bolo uznané Lodnýnskou burzou cenných papierov v sektore dlhopisov.

Dlhopis alebo v niektorých textoch obligácia je v praxi akýkoľvek druh dlhového cenného papiera spojeného s platbou výnosov (úrokov) okrem niektorých špecifických spravidla krátkodobých dlhových cenných papierov, napr. zmeniek, štátnych pokladničných poukážok, vkladových listov a podobne.

AIFC Green Finance Center (AIFC GFC) je uznané Londýnskou burzou cenných papierov (LSE) kvôli poskytovaniu externej kontroly dlhopisov obchodovaných pod značkou Sustainable Bond Market (SBM). Centrum spĺňa všetky potrebné kritériá LSE, vrátane zaradenia centra do registra Medzinárodnej asociácie kapitálových trhov (ICMA) od roku 2021.

AIFC Green Finance Center poskytuje služby externého hodnotenia udržateľných dlhopisov a úverov od roku 2020. Najväčšími projektmi centra v minulom roku bolo overenie zeleného úveru od Halyk Bank v hodnote 7,9 miliardy tenge, ako aj zelených dlhopisov Samruk -Energia v hodnote 18,4 miliárd tenge. Jedno euro má dnes 23. februára 2022 sa vymieňa za 495,56 kazašských tenge.

LSE bola prvou z najväčších svetových búrz, ktorá spustila špeciálny segment pre „zelené“ dlhopisy. V súčasnosti sa pod značkou SBM obchoduje s viac ako 260 dlhovými nástrojmi rôznych emitentov.

Astana International Financial Center (AIFC) je nezávislá jurisdikcia, ktorá začala svoju činnosť v roku 2018. V súlade so Stratégiou rozvoja do roku 2025 je kľúčovým zameraním AIFC konsolidácia ako univerzálna platforma spájajúca krajiny EAEU, Strednej Ázie a Kaukazu.

Astana International Financial Center (AIFC) je nezávislá jurisdikcia, ktorá začala svoju činnosť v roku 2018. V súlade so Stratégiou rozvoja do roku 2025 je kľúčovým zameraním AIFC konsolidácia ako univerzálna platforma spájajúca krajiny EAEU, Strednej Ázie a Kaukaz.

AIFC Green Finance Center je dcérskou organizáciou úradu AIFC a Eurázijskej rozvojovej banky, ktorej cieľom je zavádzanie a rozvoj udržateľných finančných nástrojov a získavanie investícií do environmentálnych a sociálnych projektov v Kazachstane a Strednej Ázii.

AIFC Green Finance Center podporilo úplne prvé vydanie zelených dlhopisov a prvý overený zelený úver v Kazachstane. Stredisko tiež zaviedlo do národnej environmentálnej legislatívy definície zeleného financovania a zelenej taxonómie (klasifikátor ekonomických činností a projektov, ktoré spĺňajú kritériá technického výberu). Nová legislatíva poskytuje stimuly pre podnikateľov, ktorí využívajú nástroje zeleného financovania.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.