J&T a EPH dopravili do SR piatu zásielku materiálu

BRATISLAVA  – V poradí piata dodávka materiálu na boj proti Koronavírusu od firiem J&T Finance Group a Eneregetický a prumyslový holding dnes dorazila Slovensko.  Obsahuje 200.000 respirátorov, 6000 rúšok a bezmála 5000 ochranných oblekov potrebných pre pracovníkov v ,,prvej línii“. Informovali o tom Maroš Sýkora a Gabriel Beer.

V zmysle dohody medzi darcami a štátom, malá časť z tejto dodávky bude určená pre potreby strategickej energetickej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje zásobovanie štátu energiami. Ďalšia menšia časť materiálu bude distribuovaná organizáciám poskytujúcim sociálne služby a starostlivosť ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní, podľa toho, ako ich identifikovali Nadácia J&T, Nadácia EPH, Nadácia TV JOJ a Nadácia Poštovej banky.  Zvyšná, najväčšia časť dodávky bude prevezená do skladov štátnych hmotných rezerv a bude k dispozícii potrebám ústredného krízového štábu.

Doteraz teda J&T a EPH spolu dodali vyše 1 500 000 chirurgických rúšok, 400.000 respirátorov,  55.000 ochranných oblekov,  50.000 ochranných okuliaro a 50.000 testov.

J&T a EPH vyčlenili pre pomoc Slovensku a Česku spolu 8 miliónov EUR. Časť vyčlenených prostriedkov už použili na nákup zdravotníckeho materiálu a ochranných prostriedkov, časť ešte využijú podľa priorít, ktoré stanovia ústredné krízové štáby oboch krajín