Bielorusko a Rusko majú spoločnú colnú politiku

MINSK / MOSKVA – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon „O ratifikácii Zmluvy medzi Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou o harmonizácii colnej legislatívy a spolupráci v colnej oblasti“.

Dokument bol zverejnený na oficiálnom internetovom portáli právnych informácií.

„Ratifikácia Zmluvy  medzi Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou o harmonizácii colnej legislatívy Ruskej federácie a Bieloruskej republiky a spolupráci v colnej oblasti, podpísanú v Moskve 28. februára 2022 a v Minsku 4. marca. , 2022,“ píše sa v dokumente.

Obe krajiny budú mať spoločnú colnú kontrolu. Spoločná colná kontrola je súbor koordinovaných úkonov vykonávaných colnými orgánmi zmluvných strán na územiach ich štátov vo vzťahu k predmetom colnej kontroly určených medzištátnym centrom a odsúhlasených oprávnenými orgánmi zmluvných strán spôsobom a prípady ustanovené rozhodnutím Rady Colného výboru štátu Únie.

Rusko a Bielorusko vytvorili spoločný zväzový štát. Je konfederatívny zväz Ruskej federácie a Bieloruskej republiky s organizovaným jednotným politickým, ekonomickým, vojenským, colným, menovým, súdnym, humanitárnym a kultúrnym priestorom.