J. Makúch: som rád, že ste prišli, že je záujem

V Národnej banke Slovenska prebieha Deň otvorených dverí. Od jej založenia tohto roku ubehlo 25 rokov. O podujatie je záujem. Pred hlavným vchodom do banky je rad od neho až po križovatku na Mýtnej ulici, oproti “pyramíde” budovy slovenského rozhlasu.

“Som rád, že ste prišli, je to veľmi veľké ocenenie pre inštitúcie a dôkaz, že o jej prácu je záujem,” povedal na úvod stretnutia s verejnosťou guvernér Národnej banky Slovenska pán Jozef Makúch.

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch

Guvernér pripomenul, že tohto roku uplynulo 25 rokov od založenia slovenskej centrálnej banky a na budúci rok si pripomenieme 10 rokov od prijatia spoločnej európskej meny eur.

Jozef Makúch pomenoval najdôleźitešie body vo vývoji centrálnej banky a finančej sústavy na Slovensku. Prvou etpaou bol vznik Národnej banky Slovenska. Jedným z hlavných autorov zákona o Národnej banke Slovenska bol Vladimír Bachár, ktorý zastupoval Československo v prvom rokovaní s Medzinárodným menovým fondom.

V prvej etape vzniku Národnú banku Slovenska viedol Marián Tkáč. Slovensko vtedy nemalo peniaze. Ministerstvo pre správu a privatizáciu vtedy predalo podnik Slovenský tabakový priemysel. Slovenskej republike, respektíve Národnej banke Slovenska sa podaril vstúpiť na devízové trhy a pedalo dlhopisy centrálnej banky prostredníctvom japonskej invetsičnej banky Nomura na  takzvanom samurajskom trhu dlhopisov.

Druhý devízovými dlhopismi s garanciou štátu boli dlhopisy vydané štátnym podnikom Vodohopodárska výstavba v čase keď podnik viedol Júliu Binder. Za pôžičku sa postavilo vodné dielo Gabčíkovo.

Ďalšou významnou etapou bolo podľa Jozefa Makúcha ozdravenie bankového sektora a dobudovanie finančnej sústavy v Slovenskej republike po roku 1998. Vtedy vláda slovenskej republiky nesplatené úvery vyňala zo štátnych bánk Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľňa a Invetsičná a rozvojová banka. Zlé úvery sa vymenili za štátne dlhopisy. Štát to stálo 105 mld. slovenských korún. Ministerstvo financií SR vtedy viedla Brigita Schmognerová.

Na činnosti Národnej banky Slovenska sa podľa gvernéra prejavil vstup Slovenska do Európskej únie. Vtedy sa jej činnosť musela prispôsobiť normám Európskej únie.

V roku 2006 sa pričlenením Úradu pre dohľad na finančným trhom, ktorý viedol Jozef Makúch vytvoril jednotný dohľad na celým finančným sektorom slovenskej ekonomiky.

Poslednou, najdôležitejšou etapou bol roku 2009, keď Slovenská republika prijala euro. Národná banka Slovenska sa stala súčasťou Európskych centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

“Máte toľko peňazí ako banka?” Tak znela prvá otázka guvernérovi Národnej banky Slovenska od  jednej malej návštevníčky Dňa otvorených dník.” Mám len toľko koľko je mzda za moju prácu. Národná banka Slovenska má niekoľko miliárd devízových rezerv. Bol by som rád keby so ich mal,” súsmevom poznamenal Jozef Makúch.