Koncert “Bez beriér” pre zdravotne postihnutých

Už po siedmykrát zaradil umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Ewald Danel do dramaturgie koncertov popoludnie pre  zdravotne postihnutých.  Koná sa pravidelne na jeseň. Tohtoročný koncert  BEZ BARIÉR zaznie v prekrásnej Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie.

Hosťom a sólistom popoludnia bude fenomenálny  český huslista Jakub Junek. Mladý interpret sám pred niekoľkými rokmi zvíťazil nad ťažkým ochorením. Po neúnavnom boji sa v  plnej kondícii  opäť vrátil  na koncertné pódiá doma i v zahraničí. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavo ladený program  zostavený z diel Wolfganga Amadea Mozarta, JosephaHaydna, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna,  doplnený o populárnu Sicilienne  rakúskej skladateľky a interpretky MarieTheresie von Paradis(1759 – 1824). Na záver zaznejú nezabudnuteľné piesne Jaroslava Ježka.

Koncert BEZ BARIÉR  je dnes v sobotu  22. septembra  o 16-tej. Bezbariérový vstup do koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3.