Ivan Garauber sa stal novým riaditeľom Infostat-u

BRATISLAVA – Výberová komisia Štatistického úradu SR uzavrela 16. februára 2023 výberové konanie na pozíciu riaditeľa INFOSTAT-u. Podmienkam vyhovel a bol vybraný uchádzač Mgr. Ivan Gabauer. 

Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Inštitút informatiky a štatistiky – Infostat je podriadenou organizáciou Štatistického úradu SR so štatútom príspevkovej organizácie. Jeho poslaním je vo verejnom záujme napomáhať rozvoju štatistického systému SR v rámci štátnej štatistiky prostredníctvom riešenia výskumno-vývojových úloh.

Vznik inštitútu sa datuje k 1. 7. 1967, kedy na základe dohody medzi vládou bývalej ČSSR a orgánmi OSN vydal predseda vtedajšieho Štátneho štatistického úradu dekrét o zriadení Výskumného výpočtového strediska – Program OSN (VVS/OSN). Idea tohto pracoviska vznikla na pôde Európskej hospodárskej komisie OSN. Cieľom bolo podporiť rozvoj modernej informačnej technológie v oblasti spracovania informácií v bývalých socialistických krajinách. Oficiálne bolo stredisko otvorené 24. 4. 1969 ako výskumná základňa vtedajšieho Štátneho štatistického úradu so sídlom v Prahe.