Solidia Broker: poistné riešenia na mieru klienta

BRATISLAVA – Maklérska firmy v sektore poisťovania firiem Solidia Broker je už rok na trhu finančných služieb.

Je to rodinná spoločnosť, ktorá si zakladá na dlhoročných skúsenostiach dvoch jej zakladateľov z oblasti poisťovníctva a financií a na profesionalite všetkých jej pracovníkov.

Poskytuje služby v oblasti poistenia, risk manažmentu, ale aj v segmentoch energetických úspor, procurement manažmentu, realizácie a predaja nehnuteľností.

Obstarávanie, alebo anglicky procurement,  je metóda zisťovania a odsúhlasenia podmienok a nákupu tovaru, služieb alebo iných prác z externého zdroja, často s využitím výberového konania alebo výberového konania. Keď vládna agentúra nakupuje tovar alebo služby prostredníctvom tohto postupu, označuje sa to ako verejné obstarávanie.

Manažment firmy Solidia Broker si myslí, že “ak má byť firma chránená pred všetkými potenciálnymi rizikami, jej poistenie musí mať prvky individuality a originality. Jedinou cestou, ako sa k takému výsledku dá dopracovať, je jedinečný, optimalizovaný poistný program pre každú spoločnosť.”

Manažment firmy dodáva, že detailná znalosť poistného trhu nám umožňuje zabezpečiť krytie všetkých reálnych rizík vášho podnikania prostredníctvom vami navrhnutého a nami realizovaného originálneho poistného programu.

Spoločnosť Solidia Broker vznikla v roku 2022 ako rodinná firma. Rodiny zakladateľov firmy sa poznajú od roku 2010, postupne prišli na to, že zdieľajú podobné hodnoty nielen v súkromnom živote, ale aj v práci.

Spoločníkmi a konateľmi firmy sú Robert Krett a Jakub Krett, výkonným riaditeľom je Martin Michal