Írsko: WhapsApp vysolí 225 mil. eur za pokuty

DUBLIN – Írska komisia pre ochranu údajov preskúmala, ako WhatsApp narábal s informáciami o používateľov. Odporučila pokuty od 30 miliónov do 50 miliónov eur. Európsky regulátor nariadil pokutu ešte zvýšiť.

Prevádzkovateľ messengera WhatsApp dostal v Írsku pokutu 225 miliónov eur za porušenie všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Európske orgány považovali predtým uloženú pokutu za nie dostatočne vysokú a požadovali, aby dublinský úradník skontroloval a zvýšil jej veľkosť, vysvetlila vo štvrtok 2. septembra írska komisia pre ochranu údajov (DPC). Zástupcovia posla sa mienia odvolať a výšku pokuty označujú za „absolútne neprimeranú“.

Vyšetrovanie WhatsApp sa začalo v roku 2018. DPC skontroloval, či si skúmaná firma plnila svoje povinnosti voči svojim vlastným používateľom. Okrem toho bola študovaná aj otázka spracovania a prenosu osobných údajov používateľov Facebooku (ktorý vlastní WhatsApp) a ďalších technologických spoločností. V decembri 2020 DPC oznámilo svoje rozhodnutie európskym špecializovaným agentúram s návrhom na uloženie pokuty vo výške 30 až 50 miliónov eur, osem európskych regulačných orgánov však bolo proti.

Nedostatok konsenzu v júni viedol k začatiu postupu riešenia sporov. Európska rada pre ochranu údajov nariadila Dublinu uložiť operátorovi “primeranú“ pokutu. DPC zase požadoval, aby WhatsApp zosúladil používanie údajov o používateľoch s obecným nariadením o ochrane údajov.