Inflácia v marci vzrástla na 1,4 %, zdraželi najmä palivá a tabakové výrobky po úprave sadzby dane

BRATISLAVA – Spotrebiteľské ceny v SR v marci 2021 boli medziročne vyššie o 1,4 %, inflácia rástla druhý mesiac po sebe (vo februári bola 0,9 %), bola však nižšia ako pred rokom v marci 2020 (2,3 %). Informuje o tom Štatistický úrad SR.

V medzimesačnom i medziročnom porovnaní ceny ovplyvnil najmä rast cien palív a v marci sa naplno prejavilo zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov, keď ceny tabaku boli medziročne vyššie o viac ako 16 %.

Získanie údajov pre index spotrebiteľských cien aj vo februári zásadne ovplyvňovala situácia spojená s koronakrízou. Aj naďalej bolo tradičné zisťovanie cien v teréne nahradené zisťovaním cien z iných zdrojov, napr. webových stránok, telefonických a e-mailových dopytov. Časť cien sa riešila doimputovaním. Dôvodom bolo uzatvorenie vybraných predajní a prevádzok služieb, ako aj prijaté opatrenia pre prácu v teréne. Viac v Metodickej poznámke TU.

Vývoj v marci 2021 v porovnaní s februárom 2021

Medzimesačne sa ceny (v porovnaní s februárom 2021) zvýšili o 0,5 %. Najvýraznejší vplyv na túto skutočnosť mali rastúce ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy medzimesačne o 4 % v odbore doprava a nárast cien tabakových výrobkov, ktoré posunuli nahor ceny v triede tabak o 14,1 % a spôsobili rast cien za celý odbor alkoholické nápoje a tabak o 6,9 %. Oproti februáru zároveň zdraželi aj ceny obuvi o 1 %.

Výraznejší rast medzimesačnej inflácie však pribrzdili klesajúce ceny v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, o 0,2 %. Pokles cien celej skupiny potraviny o 0,2 % ovplyvnili hlavne nižšie ceny cukru, čokolády a cukroviniek o 1,4 %, mlieka, syrov a vajec o 0,8 % a chleba a obilnín o 0,7 %. Medzimesačne vzrástli ceny ovocia, zeleniny aj olejov a tukov, ale na rozdiel od februára bol ich vplyv v marci nevýrazný.

K výsledku prispeli aj nižšie ceny tovarov pre domácnosť na krátkodobú spotrebu o 0,7 % v rámci odboru nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, ako aj nižšie ceny telefónnych služieb o 0,4 % v odbore pošty a spoje.

V podielovo najvýznamnejšej zložke – v cenách za bývanie a energie sa ceny v porovnaní s februárom nezmenili, tretí mesiac po sebe sa však zvýšili ceny za zber smetí, a to o 0,5 %.

Index spotrebiteľských cien sa v marci oproti februáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,5 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,4 %.

Vývoj v marci 2021 v porovnaní s marcom 2020

Medziročnú hodnotu inflácie, ktorá vzrástla na úroveň 1,4 %, ovplyvnili v marci odbory s nižšou váhou v rámci spotrebného koša. Rovnako ako v medzimesačnom porovnaní, rast inflácie ovplyvnili najmä medziročne vyššie ceny tabakových výrobkov o 16,5 %, ktoré potiahli nahor aj ceny za celý odbor  alkoholické nápoje a tabak o 8,1 %. Významný vplyv aj na medziročnej úrovni mal rast cien palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 8,7 % či vyššie ceny motorových vozidiel o 3,4 %. Zaujímavý, i keď váhovo málo významný, bol rast cien bicyklov o 3,2 %.

Na úroveň inflácie vplývali aj rastúce ceny tovarov pre domácnosť na krátkodobú spotrebu o 2,1 % v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti.  V odbore reštaurácie a hotely sa zvýšili ceny za stravovacie služby v reštauráciách, kaviarňach a podobných zariadeniach 3,7 %. Výrazne viac sme v medziročnom porovnaní platili napr. za ostatné finančné služby o 2,7 % a za služby zubných lekárov o 6,5 %.

Dva odbory, ktoré predstavujú najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných zložiek (odborov) spotrebného koša – potraviny a alkoholické nápoje a bývania a energie, boli však medziročne v poklese a tlmili tak rast medziročnej inflácie.

V odbore bývanie a energie sa na medziročnej úrovni už tretí mesiac za sebou prejavoval vplyv  januárového výraznejšieho zníženia cien plynu a elektriny. A naopak, ďalšie marcové zvýšenie cien za zber smetí zdynamizovali medziročný rast cien za tieto služby na úroveň 7,4 %.

Spotrebný kôš

V najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, infláciu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny ovocia o 6 %, zeleniny o 3,6 %, mäsa o 1,8 %, aj pokles cien mlieka, syrov a vajec o 0,9 %. Viac, ako v marci pred rokom, sme zaplatili napríklad za chlieb a obilniny o 1,3 %, aj za minerálne vody, nealkoholické nápoje a šťavy o 1,5 %.

Index spotrebiteľských cien sa v marci 2021 oproti marcu 2020 zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,5 %, za domácnosti dôchodcov o 1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,3 %.

súhrne za tri mesiace roku 2021 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1 %. Index spotrebiteľských cien sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,1 %, za domácnosti dôchodcov o 0,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 0,9 %.

Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 731 reprezentantov – vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2021. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.