Inflácia: Potraviny potiahli infláciu vyššie na 13,2 %

BRATISLAVA – Inflácia, alebo CPI (consumer price index), alebo index spotrebiteľských cien,  sa zrýchlila v júni o 0,6 percentuálneho bodu na 13,2 %.

Zrýchlenie inflácie je najmiernejšie za posledné štyri mesiace. K rýchlejšej inflácii prispeli opätovne potraviny a pohonné látky. Napísal to analytik Národnej banky Slovenska Boris Karmažin.

Obchodovateľné tovary rástli medziročne o 10 %. Premietol sa doterajší extrémny rast dovozných cien a cien výrobcov. Najvýraznejšie prispievajú ceny tovarov spojených s dopravou (najmä pohonné látky), nábytku a tovarov pre rekreáciu a kultúru. Ak zosilnia negatívne
očakávania vývoja najsilnejších ekonomík, ceny ropy Brent by mali poklesnúť.

Medziročný rast cien trhových služieb sa drží na vysokých úrovniach. Dva faktory sa kompenzujú. Vďaka bázickému efektu rastu cien bývania v rodinnom dome v minulom roku rast cien služieb dva mesiace po sebe už nezrýchľuje. Otvorenie ekonomiky so sebou prináša zvýšenie cien v odvetviach služieb (ubytovanie a reštaurácie).

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.