IMD: SR zlepšila svoje postavenie v tohtoročnom medzinárodnom indexe konkurencieschopnosti

Slovenská republika je na 55. mieste medzinárodného indexu konkurencieschopnosti, ktorý zverejňuje medzinárodná podnikateľská vysoká škola IMD vo Švajčiarsku. Vyplýva to z rebríčka, ktorý zverejnila v týchto dňoch. Rebríček je tu.

Slovenská republika si zlepšila pozíciu oproti minulému roku o dve priečky.

Medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu (IMD) je obchodno-vzdelávacia škola so sídlom v Lausanne, Švajčiarsko. Nie je súčasťou univerzity a ponúka len MBA a Executive MBA programy.
IMD vznikla v januári 1990 zlúčením nezávislých vzdelávacích centier pre manažment Medzinárodného inštitútu pre riadenie (Ženeva) (IMI), založeného v roku 1946 spoločnosťou Alcan, a Institut pour l’Etude des Methodes de Direction de l’Entreprise (IMEDE) Lausanne so sídlom 1957 spoločnosťou Nestlé. Nová organizácia, Medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu (IMD), sa usadila v Lausanne.

Najkonkuretnejšou krajinou je Singapúr. Za ním nasleduje Hong Kong. Na tretej priečke sú Spojené štáty americké. Rusko je na 45. priečke. Podľa autorov ratingu, hlavné dôvody, prečo americká ekonomika tak rýchlo prestala byť najkonkurencieschopnejšou na svete, sú rast cien pohonných hmôt, oslabenie high-tech vývozu a kolísanie dolára.

Podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) sa pojmom konkurencieschopnosť rozumie schopnosť spoločností odvetví, regiónov, národov a nadnárodných celkov generovať relatívne vysoké úrovne príjmov z výrobných faktorov, ale aj ich využitie na udržateľnej úrovni v súčasnom konkurenčnom prostredí.