Igor Matovič odsudzuje liberalizmus a diplomovú prácu odpísal z prác Inštitútu liberálnych štúdií

BRATISLAVA – Minister financií Slovenskej republiky Igor Matovič, predseda politického konglomerátu pozostávajúceho z politických strán Obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti, Demokracia zdola, NOVA, Kresťanská únia, vyslovil názor, že Slovensku škodia liberáli.

Minister financií v svojej diplomovej práci využil 97 % textov, ktoré vydala nadácia Inštitút liberálnych štúdií. Autormi prehľadových štúdií o daniach sú Juraj Renčko, Pavol Karász starší, Pavol Karász mladší a Ján Oravec. Juraj Renčko sa zaoberal v mnohých krajinách strednej a východnej Európy reformami verejných financií. Pavol Karász starší a Juraj Renčko v čase keď vypracovali štúdie pracovali v Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied.

Nadácia Liberálna spoločnosť, do roku 2002 Inštitút liberálnych štúdií, vznikla  1995 ako mimovládna nezisková inštitúcia v období spoločenskej potreby objektívnych hodnotení sociálnych procesov, pôvodne s cieľom vytvoriť priestor pre spoločenské a odborné diskusie v transformačnom období a pre podporu liberálnych hodnôt vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

Liberálna spoločnosť zorganizovala alebo podporila  množstvo seminárov a konferencií, workshopov, niekoľko prednášok významných osobností liberalizmu, ako aj desiatky ďalších diskusných stretnutí, napríklad tzv. liberálnych klubov v regiónoch Slovenska. V rámci projektov Výskumné štúdie a Expertízy boli vypracované štúdie a expertízy na aktuálne témy. Publikačná činnosť zahŕňa množstvo štúdií a expertíz, bulletinov z workshopov a seminárov a tri knihy ako prvé slovenské vydania: “Základy tvorby bohatstva” od M. Swanepoela, “Hayek a jeho príspevok k politickému a ekonomickému mysleniu dneška” od E. Butlera a dve vydania knihy D. Doeringa „Liberalizmus – pokus o slobodu“.

V rokoch 2003-2011 Nadácia Liberálna spoločnosť udeľovala výročnú cenu Talent roka, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti, s ambíciou prispieť k podpore národnej kultúry ako súčasti spoločného európskeho kultúrneho bohatstva.

Nadácia Liberálna spoločnosť sa zlúčila s Nadáciou F. A. Hayeka, ktorej zakladateľmi  boli Ján Oravec a Ivan Švejna.