IFO a IMK: Nemecko klesá, je veľmi blízko recesie

MNÍCHOV –  Odborníci z Mníchovského inštitútu pre ekonomický výskum (Institut für Wirtschaftsforschung) predložili aktualizované predpovede miery hospodárskeho rastu Nemecka na bežný rok a zdôraznili tiež, že v súčasnom štvrťroku sa očakáva pokles HDP krajiny.

Podľa predpovedí Ifo sa nemecký HDP v treťom štvrťroku po podobnom poklese o štvrť roka skôr zníži o 0,1%, zatiaľ čo na konci roka sa hospodárstvo krajiny zvýši o 0,5%, zatiaľ čo rast HDP sa pôvodne očakával 0,6%.

Je potrebné poznamenať, že prognózy na rok 2020 boli tiež revidované k horšiemu. Očakáva sa, že nemecký HDP sa zvýši o 1,2%, hoci sa predtým predpokladalo zvýšenie o 1,7%.

Inštitút pre makroekonómiu a výskum trhu (IMK – Makroökonomie und Konjunkturforschung) zverejnil nové údaje o ukazovateľoch konjuktúry, podľa ktorých je hrozba recesie v Nemecku v súčasnosti 59,4%. Stúpla  po 43%  auguste. Je to najvyšší ukazovateľ od zimného obdobia 2012 – 2013.  Experti IMK poznamenali, že existuje „akútna hrozba recesie“, píše sa v správe Deutsche Welle.

Ekonómovia založili svoje predpovede na poklese výroby a počte objednávok vo výrobnom sektore, znížení počtu voľných pracovných miest na trhu práce a na „zníženej nálade v ekonomike“ – predovšetkým v dôsledku zahraničných ekonomických rizík spojených s hrozbou tvrdých Brexitov a obchodných konfliktov. Odborníci IMK poukázali aj na slabé štrukturálne väzby v automobilovom priemysle a mnohých ďalších odvetviach.

Ústav ekonomických výskumov ( Institut für Wirtschaftsforschung) je nemecká výskumná inštitúcia. Vznikla v Mníchove v januári 1949. V roku 1993 inštitút otvoril pobočku v Drážďanoch. V roku 1997 založil Inštitút a Centrum pre ekonomický výskum výskumnú skupinu CESifo. Od roku 2002 sa inštitút stal štrukturálnou jednotkou Mníchovskej univerzity.

Hlavné oblasti výskumu: analýza hospodárskych cyklov a finančných trhov; sociálne politiky a trhy práce; ľudské zdroje a štrukturálne zmeny; analýza odvetví.

Podľa svojich stanov je cieľom inštitútu vykonávať empirický výskum v oblasti ekonomiky a sociálnej vedy a poskytovať údaje, informácie a výsledky výskumu v oblasti hospodárstva a hospodárskej politiky. Výsledky práce sú prístupné širokej verejnosti a mali by, podľa štatútu inštitútu, podporovať rozhodovanie v akademickej, podnikateľskej, politickej a administratívnej oblasti.

IMK je ekonomický výskumný ústav so sídlom v Düsseldorfe. Vznikol  v roku 2005 s makroekonomickou perspektívou v hospodárskom výskume a pre diskusiu o hospodárskej politike. Ústav skúma ekonomické javy založené na vzťahoch medzi makroekonomickými modelmi, založené na keynesiánskych prístupoch a ekonometrických metódach.