História zatiaľ nepoznala záporné úrokové miery

Európska centrálna banka pred niekoľkými dňami znížila úroky vkladov na mínus 0,5%. Znamená to, že ak si banky uložia v nej peniaze, musia doplatiť.

Záporné úrokové sadzby sú „bezplatné raňajky“. Vzal som si pôžičku od banky v hotovosti, dal peniaze do trezoru, dostal, ale nezaplatil úrok, vzal peniaze z trezoru a vrátil ich do banky. Je to úrok percento “zo vzduchu.” Stále neveríte nezaujatosti a štedrosti bankárov?

Za posledných 5 tisíc rokov – od starovekej Mezopotámie po posledné desaťročie – história nepoznala záporné nominálne úrokové sadzby. Až na zriedkavé výnimky. Pred vynájdením čiastočných bankových rezerv  účtovali protobankári, teda kňazi, zlatníci, zmenárníci  peňazí poplatky za ukladanie peňazí. Okrem toho v 70. rokoch minulého storočia zaviedla Národná banka Švajčiarska záporné úrokové sadzby zo zahraničných vkladov vo švajčiarskych frankoch s cieľom zmierniť nadmerný prílev kapitálu. Boli to však záporné sadzby z vkladov a nie z úverov.

Po kríze v rokoch 2007 – 2008 však mnoho centrálnych bánk začalo zavádzať záporné kľúčové sadzby. V súčasnosti na trhu cirkulujú štátne cenné papiere s negatívnym výnosom mnohých biliónov dolárov.

Prvým, kto zaviedol kľúčovú sadzbu pod nulou, bola v júli 2012 Dánska centrálna banka, ktorá zastavila nadmerný prílev kapitálu v dôsledku európskej dlhovej krízy. ECB vstúpila do negatívnej zóny v júni 2014, aby sa vyhla deflácii. V reakcii na tento akt finančnej agresie bola Švajčiarska národná banka v decembri 2014 nútená znížiť svoju kľúčovú sadzbu na mínus 0,25%, aby sa predišlo nadhodnoteniu franku, ktorý predstavuje hrozbu pre národné hospodárstvo. Vo februári 2015 Riksbank (Švédska centrálna banka) znížila sadzbu reverzných repo obchodov na – 0,1%. V septembri 2015 nórska banka znížila úrokové sadzby z bankových vkladov v centrálnej banke na -0,25%. V marci 2016 znížila centrálna banka Maďarska sadzby vkladov na zápornú úroveň. Japonská centrálna banka v roku 2016 znížila úrokové sadzby z prebytočných rezerv pod nulu.

Záporným sadzbám vkladov v Európe už čelili mnohé právnické a fyzické osoby. Tento impulz negatívnych sadzieb sa však na úverový trh nedostal, až na zriedkavé a individuálne výnimky inštitucionálnych klientov. Táto obranná línia sa však zrúti pod nárazom „negatívnej agresie“.

Čo spôsobuje negatívne ponuky? Centrálne banky sú teda chránené pred prílevom zahraničného kapitálu. Tento prílev predstavuje problém – pomáha posilňovať národnú menu, a tým spôsobuje pokles čistého vývozu a spomaľuje rast HDP.

Prečo je prílev kapitálu? Kvôli strachu z rizika, kvôli túžbe investovať do spoľahlivých štátnych cenných papierov spoľahlivej ekonomiky. A nie je prekvapujúce, že Švajčiarsko sa stalo lídrom pretekov so zápornými hodnotami – kľúčová sadzba je mínus 0,75%.

Už skôr sa verilo, že úrokové sadzby môžu byť iba pozitívne, záporné sadzby sa považovali iba za „hry mysle“. Teraz nikoho neprekvapia, predpokladá sa však, že záporné úrokové sadzby môžu byť len malé. Uvidíme, či bude tento postulát vyvrátený.

Aké sú riziká negatívnych úrokových mier? Takéto sadzby vkladov môžu viesť k veľkému odlivu vkladov – ľudia budú radšej držať peniaze v hotovosti „pod vankúšmi“. Masívny odliv vkladov môže spôsobiť kolaps bankového systému.

Nízke a najmä negatívne úrokové sadzby okrem toho prispievajú k vytláčaniu úspor obyvateľstva z bankového sektora na akciový trh a trh s nehnuteľnosťami, a k nafúknutiu bublín. Toto vytláčanie je tiež nebezpečné z toho dôvodu, že bankári investujú peniaze relatívne profesionálne (aj keď ich niekedy vyberajú kriminálnym spôsobom), zatiaľ čo „národní“ investori v krajinách s nízkou úrovňou finančnej kultúry obyvateľstva prenášajú peniaze kdekoľvek, dokonca aj v MMM, prinajmenšom v inej pyramíde, ak sa k nemu pripojilo iba veľké percento. To znamená, že úspory obyvateľstva sa vytlačia do pásma zvýšeného rizika, ktoré je spojené s rastom sociálneho napätia.

Namiesto vkladov začínajú byť populárne štruktúrované produkty s vysokými úrokovými mierami, ktorým by sa investori mali vyhýbať na sto honov, pretože štruktúra zdanlivo jednoduchého a zrozumiteľného produktu zahŕňa derivátové finančné nástroje, ktoré túto čieru skrinku môzu premeniť na investičnú samovraždu.

V každom prípade záporné úrokové sadzby sú výsledkom procesov nevyváženosti, sú výsledkom turbulencií na finančnom trhu spôsobených krízami. A oni sami môžu spôsobiť krízové ​​javy.

Negatívny vplyv je však nepochybne pozitívny – prispieva k rastu výdavkov domácností, zvyšuje spotrebiteľský dopyt a tým pomáha rastu HDP.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.