Hlavné myšlienky posolstva Vladimíra Putina Federálnemu zhromaždeniu Ruskej federácie

Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin 20. februára 2019 predniesol Posolstva prezidenta Ruskej federácie Federálnemu zhromaždeniu. Finančné noviny prinášajú hlavné myšlienky posolstva.

O podpore rodín a hypotékach

 • Rodiny s tromi alebo viacerými deťmi budú môcť získať zľavu z federálneho rozpočtu 450 tisíc rubľov na splatenie hypotéky. Hlava štátu navrhla zaviesť toto opatrenie so spätnou platnosťou od 1. januára 2019. Prezident tiež navrhol zrušenie termínov na preferenčnú hypotéku pre rodiny s deťmi. Aktualizovaný program preferenčnej hypotéky pre rodiny s deťmi sa môže dotýkať 600 tisíc rodín.
 • Prezident Putin navrhol zvýšenie federálnej daňovej úľavy na nehnuteľnosť pre rodiny s deťmi. Hlava štátu navrhla pre rodiny s deťmi oslobodenie z dane z nehnuteľnosti pozemky do šesťsto metrov štvorcových.
 • Prezident sa domnieva, že vláda a Centrálna banka by mali vypracovať program na podporu individuálnej bytovej výstavby. Rodine treba poskytnúť možnosť nielen si kúpiť hotový byt, ale aj postaviť si vlastný dom na svojom pozemku. Vláda a Centrálna banka musia vyvinúť vyhovujúce, a čo je najdôležitejšie, cenovo dostupné finančné nástroje na podporu individuálnej bytovej výstavby, keďže táto oblasť v súčasnosti nie je krytá hypotékou,“ – povedal.
 • Prezident navrhol zavedenie hypotekárnych prázdnin (odklad splátok ) pre občanov, ktorí prišli o príjmy.
 • V. Putin navrhol od 1. januára 2020 zvýšenie rodičovského príspevku na prvé a druhé dieťa do výšky dvoch životných miním. Príspevky pre prvorodené a druhé dieťa budú dostávať rodiny s priemerným príjmom na obyvateľa nižším, ako sú dve životné minimá.
 • Od 1. júla 2019 sa príspevky na deti so zdravotným postihnutím zvýšia na 10 tisíc rubľov. V súčasnosti tieto prídavky činia 5,5 tisíc rubľov,“ — uviedol prezident.
 • V ruských materských škôlkach by sa malo v roku 2019 otvoriť asi 90 tisíc miest, za tri roky by ich počet mal prekročiť 270 tisíc. „Aby rodičia mohli pracovať, študovať, byť šťastní, vychutnávať si otcovstvo a materstvo, sme už zabezpečili takmer univerzálnu dostupnosť materských škôl,“ — povedal prezident.

O boji s chudobou

 • Vladimír Putin navrhol zavedenie sociálnych zmlúv na boj proti chudobe. Podľa tejto zmluvy štát poskytuje pomoc občanom pri hľadaní v zamestnania, pri zvyšovaní kvalifikácie, poskytuje rodine „slušné prostriedky, ide o desiatky tisíc rubľov“ na organizáciu pomocného hospodárstva alebo neveľkého súkromného podnikania. A občan je povinný absolvovať rekvalifikáciu, nájsť si prácu, zabezpečiť rodine trvalý príjem. Po dobu piatich rokov by takéto zmluvy mohlo využiť viac ako 9 miliónov ľudí. Kabinetu ministrov prezident nariadil, aby už počnúc rokom 2020, za podmienok spolufinancovania, pomáhali regiónom, ktoré aktívne zavádzajú zmienené zmluvy.
 • Podľa prezidenta bolo v roku 2000 viac ako 40 miliónov ľudí pod hranicou chudoby, teraz však tento počet klesol na 19 miliónov. „Ale aj to je príliš veľa,“ – konštatoval prezident. Podľa neho najčastejšie čelia chudobe mnohodetné rodiny, neúplné rodiny, rodiny s invalidnými rodinnými príslušníkmi, osamelí dôchodcovia a tí, čo si nevedia nájsť slušnú prácu, „pretože jednoducho v ich okolí taká nie je, alebo im chýba príslušná kvalifikácia“. Prezident dodal, že takáto situácia „doslova rozkladá človeka, oberá ho o životne dôležité sily“.
 • Úroveň miezd vo verejnom sektore by nemal klesnúť pod priemer regionálnej ekonomiky, a samotná priemerná mzda by sa mala zvýšiť, povedal prezident. Pripomenul, že v Rusku 40 miliónov občanov tvoria štátni zamestnanci, vojenskí zamestnanci, nepracujúci dôchodcovia, ktorí majú fixné príjmy.

O dôchodkoch

 • Prezident Putin navrhuje prepočítať indexáciu sociálnych príplatkov k dôchodkom od začiatku roka 2019.
 • Prezident Putin pripomenul, že v roku 2019 dôchodky boli indexované v rámci dôchodkovej reformy, „ale ak príjem dôchodcu prevýšil životné minimum, tak sa prestal vyplácať sociálny príplatok, ako predtým, alebo mu ho znížili. „Výsledkom toho je, že doplatky k dôchodku buď nie sú vôbec, alebo sú oveľa nižšie, ako človek čakal, a mnohí ľudia sa preto právom cítia podvedení,“povedal.

O zdravotníctve

 • Prezident oznámil, že na boj proti onkologickým chorobám bude v rámci národného projektu vyčlenených prinajmenšom tisíc miliárd (1012) rubľov.
 • Putin vytýčil úlohu urýchliť rozvoj paliatívnej pomoci, ktorú potrebuje 800 000 až 1 milión osôb.
 • Zdravotná starostlivosť sa musí do konca roka 2020 stať dostupnou vo všetkých regiónoch štátu. “Vo vzdialenejších obciach je stále problémom vôbec sa dostať k zdravotníckemu pracovníkov,” povedal prezident.
 • Putin navrhol zrušiť vekové limity v programe Vidiecky lekár. Podľa jeho slov náborový príspevok pre lekárov bude 1 milión rubľov a príspevok pre stredný zdravotnícky personál pol milióna rubľov.
 • Putin vyhlásil, že elektronický systém v oblasti zdravotníctva treba nastaviť, aby dobre fungoval, do troch rokov. Prezident zdôraznil že do spoločnej digitálnej siete treba bezpodmienečne zaradiť aj organizácie zabezpečujúce zdravotno-sociálnu expertízu. “Takto oslobodíme starších ľudí, invalidov, rodiny s deťmi od vyčkávania v radoch a zhromažďovania občas nezmyselných potvrdení,” povedal prezident.

O školstve

 • Putin navrhol, aby bol od roku 2020 spustený program Vidiecky učiteľ s výškou náborového príspevku 1 milión rubľov.
 • Putin povedal, že do konca roku 2021 musí byť vo všetkých ruských školách vysokorýchlostný internet.
 • V priebehu dvoch rokov musia byť na všetkých školách zabezpečené moderné vyučovacie podmienky.

O ekológii a odpade

 • Putin vyhlásil, že do roku 2024 musia byť rekultivované všetky problémové skládky v štáte. Pritom 30 veľkých problémových skládok, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mestského územia, treba zrušiť a rekultivovať v priebehu najbližších dvoch rokov.
 • “Treba zvýšiť úroveň spracovania (triedenia – pozn. TASS) odpadu z dnešných 8 – 9 % na 60 %, aby sa nehromadili nové milióny ton odpadu,” vyhlásil Putin.
 • Prezident tiež vystríhal pred mechanickým zvyšovaním poplatkov za odvoz odpadu bez reformy celého systému zhromažďovania odpadu.

O ekonomike a podnikaní

 • Zlaté devízové rezervy Ruska po prvý raz v dejinách úplne kryjú zahraničný štátny a obchodný dlh, oznámil Putin.
 • Prezident vyhlásil, že rast objemu investícií má v roku 2020 dosiahnuť 6 – 7 %.
 • Vláda a Centrálna banka musia zabezpečiť návrat k nižším hodnotám inflácie.
 • Putin požaduje od Centrálnej banky a justičných orgánov, aby urobili poriadok na trhu malých úverov.
 • Rusko si zabezpečilo nezávislosť osivového fondu pšenice, vyhlásil Putin.
 • Putin nariadil, aby bol v roku 2019 vypracovaný program na rozvoj infraštruktúry digitálnej ekonomiky.
 • Putin požaduje, aby sme sa zbavili všetkého, čo brzdí iniciatívu a slobodu podnikania. Prezident navrhol, aby boli pri vyšetrovaní ekonomických trestných činov znovu posúdené dôvody na vzatie do väzby.

O zahraničnej politike

 • Putin priznal, že Zmluva o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) je zastaraná. „Mnohé krajiny vyvíjali a naďalej vyvíjajú takéto zbrane, ale Rusko a USA – nie, sami sme sa dobrovoľne obmedzili“, – poznamenal Putin. Ale, podľa neho, USA použili vymyslené obvinenia na adresu RF na to, aby od nej odstúpili. „Americkí partneri tak mali aj povedať, čestne povedať, a nepožívať vymyslené obvinenia na adresu RF na zdôvodnenie svojho jednostranného odstúpenia od dohody“, – zdôraznil Putin.
 • Rusko namieri zbrane nielen na krajiny, kde USA rozmiestnia rakety stredného a kratšieho doletu, ale v prípade ohrozenia aj na samotné USA, vyhlásil prezident. „Rusko nemá v úmysle ako prvé rozmiestňovať podobné rakety v Európe. Ale ak budú naozaj vyrobené a dodané na európsky kontinent, a USA to majú v pláne, v každom prípade sme nepočuli opačné vyhlásenia, potom to prudko vyostrí situáciu v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, vytvorí pre Rusko vážnu hrozbu, veď u niektorých tried týchto rakiet je doba letu do Moskvy 10 – 12 minút. A to je pre nás veľmi vážna hrozba. V takom prípade budeme nútení, a toto chcem zdôrazniť, práve že nútení, zohľadniť zrkadlové a asymetrické postupy“, – povedal Putin.
 • Prezident dúfa, že Európska únia podnikne reálne kroky na obnovenie normálnych politických a ekonomických vzťahov s Ruskom.
 • Hlava štátu tiež vyhlásila, že Rusko udeľuje veľkú pozornosť rozvíjaniu potenciálu vzťahov s Indiou a Čínou.
 • „Rusko nemôže byť štátom, ak nebude suverénnym. Niektoré krajiny môžu, Rusko nie“, – povedal Putin. Podľa neho budovať vzťahy s Moskvou znamená „nachádzať spoločné riešenia tých najzložitejších otázok a nepokúšať sa diktovať podmienky“.

O kultúre a turistike

 • Putin navrhol oslobodiť od daní zo zisku regionálne múzeá, divadlá a knižnice a túto úľavu označil za časovo neobmedzenú. Podľa výpočtov Putina to umožní každoročne ušetriť 4 mld. rubľov a použiť ich na vlastný rozvoj, zvýšenie platov pracovníkov.
 • Podľa Putina bude viac ako 17 mld. rubľov vyčlenených na výstavbu a rekonštrukciu kultúrnych domov na vidieku.
 • Putin navrhol premyslieť mechanizmus zjednodušenia vízových procedúr pre turistov z iných krajín, konkrétne, rozšíriť prax využívania elektronických víz. Teraz sú elektronické víza, ktoré sa dajú vybaviť na špeciálnej webovej stránke, dostupné pre občanov 18 štátov.

O vede a technológiách

 • Putin nariadil vláde Moskvy a Roskosmosu vytvoriť v hlavnom meste Národné kozmické centrum.
 • Prezident vyhlásil, že do roku 2025 sa Rusko musí dostať medzi svetových lídrov v oblasti genetiky a informačných technológií.
 • Putin nariadil, aby bol v RF v najbližších rokoch zabezpečený celoplošný prístup k vysokorýchlostnému internetu a začali sa využívať komunikačné siete piatej generácie (5G).

O vojenskej technike

 • Hlava štátu oznámila, že práce na hyperzvukovej rakete Zirkón, ktorá je schopná vyvinúť rýchlosť do deviatich machov, prebiehajú podľa harmonogramu a budú ukončené v stanovenom termíne.
 • Všetky laserové komplexy Peresvet, ktoré armáda testuje, budú v decembri tohto roka zaradené do výzbroje, oznámil Putin.

O národných projektoch

 • Obyvatelia Ruska musia už v roku 2019 pocítiť zlepšenie života vyplývajúce z národných projektov a prvé výsledky práce v tejto oblasti budú vyhodnotené už v roku 2020, vyhlásil Putin.