Highgate Law & Tax: presun firiem do zahraničia

Mladé inovatívne slovenské firmy čoraz častejšie uvažujú o presune svojho biznisu do zahraničia.

Upozorňuje na to právnická kancelária Highgate Law & Tax, ktorá sa špecializuje na cezhraničné štruktúrovanie podnikania inovatívnych slovenských spoločností. Z jej interného prieskumu tiež vyplynulo, že k tejto možnosti sa prikláňa až 67 % oslovených záujemcov o podnikanie najmä na kapitálových trhoch. Uvádzajú pritom viacero dôvodov: počnúc vysokými daňami a odvodmi cez zlú vymožiteľnosť práva až po nepredvídateľnosť slovenského politického priestoru a nestabilnú geopolitickú pozíciu krajiny. Podľa advokátov z Highgate Law & Tax, ktorí sú zároveň súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre prípravu legislatívy, dokáže budúcemu odlevu mozgov, ale aj daní zo Slovenska, zabrániť najmä preukázateľná snaha zo strany štátu riešiť legislatívne komplexnejšie témy, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia a stabilnejšie právne a politické prostredie.

IT firmy, krypto nadšenci aj zakladatelia fondov

Mladé a dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti začínajú čoraz častejšie hľadať zahraničné možnosti nielen pre umiestnenie holdingových štruktúr. Dôvodov je hneď viacero. Mnohým podľa skúseností právnikov prekáža okrem vulgarizácie slovenského politického prostredia aj nejasné geopolitické smerovanie, slabá vymožiteľnosť práva, často sa meniace legislatívne podmienky, nedostatočná a nejasná legislatíva v oblasti kapitálových trhov a nedoriešená oblasť korporátneho práva.

Zahraničný investor štandardne nechce vstupovať do slovenského startupu cez slovenskú holdingovú spoločnosť. Má oprávnené obavy. Slovensko, kde relevantná časť spoločnosti verí v konšpiračné teórie, totiž neposkytuje dostatočnú právnu a politickú predvídateľnosť.  Žiaľ, aj operatívna činnosť, a teda tvorba hodnoty a zdroje daňových príjmov na Slovensku, sú pri tomto sentimente ohrozené,“ upozorňuje daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax. V nedávnom prieskume advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax sa tiež ukázalo, že až 67 % záujemcov o podnikanie na kapitálových trhoch by uprednostnilo skôr zahraničie pred účasťou na slovenskom kapitálovom trhu.

Krypto

Zo Slovenska okrem toho odchádza aj relatívne významné číslo krypto nadšencov alebo množstvo z nich nepriznáva príjmy z kryptomien, lebo nechcú platiť zdravotné poistné, prípadne nevedia, ako majú niektoré príjmy z kryptoaktív vlastne zdaňovať (napríklad príjmy zo stakingu, farmingu…).  Na ich odchode sa tak podpisuje nespravodlivá a nedotiahnutá legislatíva v tejto oblasti. „Ako príklad uvádzam spoločnosť, ktorá poskytuje služby, za ktoré je platená v kryptomenách, pričom svojich dodávateľov rovnako platí v kryptomenách. Takáto firma má podľa súčasnej daňovej legislatívy zdaňovať kryptomeny dvakrát. A hrozba dvojitého zdanenia a vyrubenia pokút je legitímnym dôvodom pre odchod z krajiny. Slovensko sa tak stáva neatraktívnou jurisdikciou, pričom stačí sa iba trochu posnažiť a riešiť tieto legislatívne diery,“ hovorí daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.