Heger: bezhlavo nemíňame, toľko nemáme

BRATISLAVA –  V boji s pandémiou Ministerstvo financií SR realizovalo rozpočtové a iné opatrenia v prospech rôznych  subjektov  v úhrnnej výške 4,117 miliardy eur, čo predstavuje 4,6 percenta HDP.

Ide o bezprecedentný fiškálny stimul v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. „Napriek jeho robustnosti tento stimul bol realizovaný s maximálnym dôrazom na hodnotu za peniaze. Nemíňali sme bezhlavo peniaze, lebo toľko zdrojov malé Slovensko nemá. Stále sme mali na pamäti, že sú to v konečnom dôsledku peniaze občanov a z tejto povinnosti správať sa voči nim rozpočtovo zodpovedne sme sa nevyviazali, aj keď tlak bol obrovský. A to sa nám nakoniec vyplatilo. O správnom zacielení stimulov vypovedajú rozhodujúce makroekonomické ukazovatele – vývoj HDP, miery nezamestnanosti i spotreby domácností,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Podľa jeho slov rozpočtová politika pôsobila proticyklicky a prispela s oživujúcim sa zahraničným dopytom k tlmeniu recesie. Štatistický úrad dnes skonštatoval, že slovenská ekonomika bola v 3. štvrťroku výkonnejšia, ako sa čakalo – jeho rýchly odhad HDP hovorí o medziročnom poklese len o 2,2 percentá, pričom oproti druhému štvrťroku sa zvýšil až o 11,7 percenta.

Rovnako treba zaznamenať, že miera nezamestnanosti sa už od augusta nezhoršuje, pričom korona-kríza spôsobila v druhom štvrťroku dvojnásobný prepad ekonomiky oproti kríze v roku 2009. Zhoršenie nezamestnanosti bolo tak oproti kríze 2009 tretinové.

„Je to priamy dôsledok opatrení proti prepúšťaniu ľudí z práce, osobitne kurzarbeitu, pandemickým OČR a PN a tieto opatrenia sa podarilo novej vláde zaviesť do praxe v extrémne krátkom čase,“ povedal minister Heger.

Súčasťou tohto príbehu boja s pandémiou je aj mierny pokles spotreby domácností. Prepočty Národnej banky Slovenska ukázali, že v druhom štvrťroku tohto roka bol najnižší spomedzi členských štátov Európskej únie.

„Ohlásenie účinnej vakcíny proti Covidu-19 je dobrou správou pre svet. Verím, že sme už blízko konca tejto ťažkej doby. Ľudstvo sa mnohému naučilo a do jeho poznania prispelo aj Slovensko plošným testovaním občanov, ktoré má silnú medzinárodnú odozvu. Očakávam, že ekonomika čoskoro vyštartuje ostro hore. My jej k tomu dopomôžeme napríklad Plánom obnovy, na ktorom intenzívne pracujeme,“  uzavrel minister Eduard Heger

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.