Harmonizované indexy cien stúpli v marci na 1,5 %

BRATISLVA – Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v marci 2021 hodnotu 1,5 %, oproti februáru poklesla o 0.1 p. b.

Medziročná inflácia, porovnávajúca cenovú úroveň v marci 2021 oproti marcu 2020, sa zvýšila z februárovej hodnoty 0,9 % na hodnotu 1,5 %. Najvýraznejší vplyv na tento vývoj malo marcové zvýšenie cien tabakových výrobkov.

Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v marci úroveň 0,6 %. Na zvýšenie cenovej úrovne v marci oproti februáru rovnako najviac vplývalo zvýšenie cien tabakových výrobkov, ale aj zvýšenie cien pohonných hmôt. Celkový medzimesačný rast HICP v menšej miere pribrzdil pokles cien potravín.

Príspevky jednotlivých odborov klasifikácie COICOP k medzimesačnej HICP inflácii boli nasledovné: kladné príspevky k medzimesačnej inflácii, to znamená celkové zvýšenie cien, bolo zaznamenané v odboroch: alkohol a tabak (kladný príspevok 0,44 percentuálneho bodu, z toho zvýšenie cien tabakových výrobkov 0,43 p. b.), doprava (kladný príspevok 0,14 p. b., z toho palivá 0,13 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,03 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,01 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,01 p. b.). Naopak, záporné príspevky, to znamená medzimesačné zníženie cien, bolo v odboroch: potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok -0,05 p. b.), pošty a spoje (záporný príspevok -0,01 p. b.)