Firma Volkswagen uvažuje o nových modeloch

WOLFSBURG / BRATISLAVA –  Začiatkom roka 2019 sme predstavili iniciatívu „Plán 2025“ ako súhrn konkrétnych aktivít k podpore zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity, aby sme mali pozíciu pri prideľovaní  produktov do bratislavského závodu. Finančné noviny o tom informovala Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa VW v Bratislave

V tejto súvislosti bol dosiahnutý ďalší dôležitý medzník z nášho Plánu 2025. Popri prísľubom vedenia spoločnosti v oblasti rastu efektivity, ako aj dosiahnutých dlhodobo udržateľných a primeraných tarifných podmienkach, mohlo byť s vládou Slovenskej republiky podpísané Spoločné vyhlásenie zámerov tzv. Letter of Intent. Táto dohoda upravuje možnú podporu zo strany vlády Slovenskej republiky v prípade, ak by koncern Volkswagen uskutočnil na Slovensku ďalšie investície. Koncern Volkswagen o pridelení produktov zatiaľ nerozhodol.

Z dôvodu vypuknutia korona krízy a jej výrazných dopadov na svetový automobilový trh pozastavil koncern Volkswagen plánovacie aktivity na výstavbu nového výrobného závodu. Dostupné kapacity v terajšej výrobnej sieti závodov koncernu sú nateraz postačujúce. Koncern Volkswagen preto pracuje na optimálnom prerozdelení produkcie do rôznych výrobných závodov po celom svete. To platí aj o vyťažení závodu v Bratislave s budúcimi modelmi a s tým spojenými investíciami. Podobné plány existujú ale, samozrejme, aj pre iné závody. I v tejto súvislosti môžeme potvrdiť, že bolo so zástupcami vlády Slovenskej republiky podpísané Spoločné vyhlásenie zámerov, tzv. Letter of Intent. Detaily tejto dohody nekomentujeme. K rozhodnutiu dozornej rady koncernu o pridelení projektov doposiaľ neprišlo. Rámcové rozhodnutie by mohlo padnúť počas leta.

Volkswagen začiatkom deväťdesiatych rokov kúpil časť podniku Bratislavské automobilové závody, a, s, Bratislava (BAZ). To bol automobilový výrobný podnik v Bratislave, vybudovaný v mestskej časti Devínska Nová Ves,  Vznikol  1. júla 1971. Pôvodne mal v spolupráci s talianskou automobilkou Alfa Romeo vyrábať automobily strednej triedy.

BAZ začal automobily vyrábať až v roku 1982. Prvým sériovo vyrábaným vozidlom na Slovensku bol automobil Garde. Vyrábal sa práve v BAZ.

História BAZ je spojená s koncernom VW. V máji roku 1991 založili spoločný podnik Volkswagen Bratislava, s. r. o. V nej boli nasledovné podiely: 80 % VW a  20 % BAZ. VW do firmy vložilo financie, BAZ závod v Devínskej Novej Vsi. V roku 1998 VW odkúpil zvyšný podiel od BAZ a firma sa zmenila na Volkswagen Slovakia a. s

Zakladateľom firmy Volkswagen je Ferdinand Porsche. Narodil sa v roku 1875 v Rakúsko-Uhorskej dedine Maffersdorf, dnes známej ako Vrastislavice nad Nisou. Už ako dieťa sa zaujímal o technológie a predovšetkým o elektrinu.

Jeho prvá práca bola pre elektrickú spoločnosť Bela Egger & Co., popri ktorej tiež študoval na dnešnej Viedenskej technologickej univerzite. Keďže vynikal svojimi technickými zručnosťami, bol povýšený na pozíciu manažéra a v roku 1897 zostrojil elektrický motor v náboji kolesa (wheel-hub motor). Od konca 19. storočia pracoval ako konštruktér automobilov a vyvinul prvé elektrické auto C.2 Phaeton. Ferdinand Porsche mal istý čas československé občianstvo,