Samostatná ekonomika a beletrizovaná štatistika

BRATISLAVA – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) vydal publikáciu Slovenská ekonomika po štvrťsotoročí samostatného štátu. Vydalo ju vydavateľstvo SAV koncom minulého roka. Editormi publikácie sú Karol Morvay a Karol Frank.

Publikácia nie je vedeckou prácou. V dialektike nemeckého filozofa Georga Wilhelma Friedrich Hegela (1770 – 1831) je mechanizmus prerastania kvantity do kvality. V tejto publikácii má hegelovská dialektika iný charakter. Ide o prerastanie kvantity do nekvality. Brožúra má dvanásť kapitol a viac ako 200 strán.

Publikácia opisuje len existujúce štatistické údaje. Slovenský ekonóm Ľubomír Dolgoš nazýval práce tohoto typu pojmom “beletrizovaná štatistika”. Predpokladom vedeckého prístupu v akejkoľvek vedeckej práci v oblasti spoločenských vied je testovanie hypotéz kauzálneho charakteru. Podľa metodológie vedy, kauzálne hypotézy sa  zakladajú na výrokoch typu ak A tak B. V práci, ktorá má dvoch recenzentov sa netestujú žiadne hypotézy.A predstavte si v tejto publikácii vedeckého ústavu nie sú vedecké hypotézy.

Práca neobsahuje žiadnu kritiku hospodárskej politiky, žiadne príklady iných modelov transformácie, či privatizácie, či usporiadania ekonomických systémov z iných postsocialistických lrajín.  Autori našli priestor len pre komparáciu údajov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Aby sa nepovedalo.  Prečo by mali porovnávať všetky postsocialistické krajiny? Veď to je ďalšia zbytočná práca. A keď máme porovnávania, aké sú z nich záveryk?

Ide len o opis vývoja. Informácie o slovenských holdingoch, teda finančných skupinách sú na horšej úrovni ako v bulvárnych médiách. Autori nemajú skoro žiadne poznatky o ozdravení bankoého sektora. Ak nič iné tak si mohli prečítať materiály z rokovania vládyz čias keď sa ozdravoaval finančný sektor. V kapitolke o privatizácii bánk nie je tabuľka, ktorá by prinášala porovnanie náklady na ozdravenie bánk a výnosov z ich predaja.  Práca je na veľmi nízkej metodologickej úrovni.

Autormi publikácie sú Daneš Brzica, Daniel Dujava, Karol Frank, Boris Hošoff, Martin Hudcovský, Tomáš Jeck, Mária Kačírková, Ján Košta, Karol Morvay, Mária Širaňová, Jaroslav Vokoun. Na publikáciu sa vyhodili verejné zdroje z grantu VEGA č. 2/0097/19; VEGA č. 2/0167/19; APVV-15-0666. Márne.

(Autor prednáša ekonómiu a analýzu údajov na  Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova, ktorá je v rebríčku The  World University Rankings 2020 na 189. mieste a na 38. mieste z hľadiska reputácie univerzít).

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.