Finančná správa má za sebou dva konkurzy

Finančná správa má za sebou výberové konania. Úspešným uchádzačom na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie informatiky, sa stal Ing. Lukáš Sojka, riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) sa stal plk. Mgr. Miroslav Homola.

Výberové konanie na generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly nebolo úspešné a bude sa opakovať.

Finančná správa vyhlásila v auguste výberové konania na tri manažérske pozície. Výberovým konaním obsadzovala miesta generálneho riaditeľa sekcie informatiky, generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly a riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy.

Uchádzači, ktorí sa prihlásili na jednotlivé pozície, museli absolvovať viacero kôl výberového konania. Museli absolvovať test zo slovenského jazyka, čo je zákonná podmienka, následne odborný test. Tí, ktorí boli úspešní v týchto častiach, sa museli zúčastniť aj osobného pohovoru. Ten realizovala prezidentka finančnej správy spoločne s prizvanými nadriadenými zamestnancami, konkrétne: s viceprezidentom finančnej správy, generálnou riaditeľkou osobného úradu, riaditeľkou odboru právnych služieb a bezpečnosti a ďalšími internými odborníkmi z konkrétnej oblasti vzhľadom na obsadzovanú pozíciu.

Do výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa sekcie informatiky sa prihlásilo 14 záujemcov, 10 z nich sa na výberovom konaní zúčastnilo. Na osobný pohovor sa dostalo 5 uchádzačov. Víťazom sa stal Ing. Lukáš Sojka.

Do výberového konania na riaditeľa KÚFS sa prihlásilo 22 záujemcov, 18 z nich na výberové konanie prišlo. Písomné časti úspešne vypracovali 6 záujemcovia, ktorí sa dostali aj pred komisiu. Úspešný uchádzač musel následne absolvovať aj fyzické a psychologické testy. Novým riaditeľom KÚFS sa stal plk. Mgr. Miroslav Homola.

Teším sa, že máme za sebou ďalší dôležitý krok a obsadili sme manažérske pozície vo vedení finančnej správy. Ako hovorím, z finančnej správy sa musí stať klenot, ktorý poctivých daňovníkov odmeňuje a nepoctivých nekompromisne trestá. Verím, že noví ľudia svojimi odbornými schopnosťami, ale aj osobnostnými vlastnosťami prispejú k tomuto nášmu cieľu,” uviedol minister financií Eduard Heger.

Na výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly sa prihlásilo 18 uchádzačov, fyzicky sa na výberovom konaní zúčastnilo 10 z nich. Písomnú časť zvládli traja, tí však neboli úspešní na osobnom pohovore. Toto výberové konanie musí preto finančná správa zopakovať.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.