Eurostat: spotreba zemného plynu klesla o 19,3 %

Spotreba zemného plynu v EÚ klesla od augusta 2022 do januára 2023 o 19,3 % v porovnaní s priemernou spotrebou plynu v rovnakých mesiacoch od roku 2017.

Uviedol v utorok 21. fabruára 2023 štatistický úrad EÚ Eurostat.

“V nariadení Rady EÚ 2022/1369 o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po zemnom plyne, ktoré je súčasťou plánu REPowerEU na ukončenie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív, sa stanovil cieľ znížiť spotrebu plynu o 15 % na obdobie od augusta 2022 do marca 2023 v porovnaní s priemerom za rovnaké obdobie v piatich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich rokoch,” pripomenula štatistická analýza.

Z nej vyplýva, že od augusta 2022 do januára 2023 zaznamenalo Írsko v sledovanom období najmenšie zníženie spotreby zemného plynu spomedzi krajín EÚ: o 0,3 %. V Španielsku o 13,7 % a v Slovinsku o 14,2 %. Len tieto tri krajiny nedosiahli cieľ 15 %.

Eurostat konštatuje, že v ostatných členských štátoch EÚ spotreba klesla viac ako cieľová hodnota 15 % a v niektorých krajinách podstatne viac, na 40 % a viac.

Podľa analýzy štatistického úradu EÚ spotreba najviac klesla vo Fínsku o 57,3 %, v Litve o 47,9 % a vo Švédsku o 40,2 %.