Eurasian Trading System obchoduje s komoditami

ALMA ATA – V Kazachstane funguje burza so surovinami, alebo ak chcete komoditami. Ide o Eurasian Trading System (ETS).

Vznikla v decembri 2008. Zakladateľmi boli:  „Regionálne finančné centrum Almaty“ (RFCA) a moskovská firma pre organizáciu mimoburzových obchodov Russian Trading system (RTS). Ruská firma RTS sa zlúčila  s burzou  Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX). Tým vznikla nová Moskovská burza (MOEX), ktorá sa stala novým akcionárom kazašskej burzy. Dnes akcionármi. ETS sú: Stock Holding LLP (60 %), Moskovská burza,  (15 %), Medzinárodná burza komodít a surovín v Petrohrade (5 %), fyzické osoby (19 %) a menšinoví akcionári – 1 %.

Burza ETS je zameraná na spotových obchodov, teda elektronické obchody s burzovými komoditami. prebiehajúcimi v reálnom čase Účastníci obchodovania na burze ETS sú burzoví brokeri/dealeri, ktorí uzatvárajú devízové ​​transakcie tak vo vlastnom záujme, ako aj v záujme klientov – účastníkov trhov Kazachstanu, Ruska a iných cudzích krajín. Obchoduje sa na nej s cementom, poľnohospodárskymi produktmi, uhlím, skvapalneným zemným plynom, bituménmi.

Bitúmeny sú produktmi zvetrávania ropy. Ide o pevné alebo dechtové produkty, ktoré sú zmesou uhľovodíkov a ich dusíkatých , okysličených , sírnych a kov obsahujúcich derivátov.

Na komoditnej burze ETS bolo nedávno obnovené burzové obchodovanie s ľahkými ropnými produktmi – benzínom, naftou a leteckým palivom. Burza považuje obchody cez burzu nástrojom, ktorý z obchodov vylúči zbytočných sprostredkovateľov.

Burza ETS vidí svoje poslanie v tom, aby poskytovala účastníkom komoditného trhu celý rad konkurenčných obchodných a zúčtovacích služieb, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy s cieľom vytvoriť spravodlivú cenu pre burzové komodity. Cieľom burzy ETS je: zaujať vedúcu pozíciu na agropriemyselných trhoch, trhu s cementom a uhlím, v segmente podnikového obstarávania, stať centrom tvorby cien na komoditnom trhu v Kazachstane, zaviesť používanie stavových ukazovateľov v činnostiach štátnych a podnikových holdingov. upevniť status Euroázijského obchodného systému Commodity Exchange JSC ako modernej, technologicky vyspelej, spoľahlivej burzy, ktorá plne vyhovuje požiadavkám legislatívy Kazašskej republiky.

Burza ETS je členom ALE „Exchange Association of Kazachstan“ a International Association of Exchanges (IAB) Spoločenstva nezávislých štátov.