Euler Hermes: bez masového očkovania to nejde

BERLÍN –   Hlavnou podmienkou oživenie globálnej ekonomiky v roku 2021 bude masové očkovanie obyvateľstva. Uviedli to analytici medzinárodnej poisťovacej spoločnosti Euler Hermes. Tá sa zaoberá poistením úverov.

Hromadné očkovanie povedie k obnoveniu odvetvia služieb, synchronizovanému hospodárskemu oživeniu v rôznych odvetviach, čiastočnému utrácaniu ľuďmi za úspory a obnoveniu investícií do podnikového segmentu, píše sa v dokumente. V krajinách, ktoré získajú prístup k očkovacím látkam proti koronavírusom neskôr ako v iných, sa môže podľa analytikov ekonomické oživenie pozastaviť. Hlavnou hrozbou pre oživenie globálneho hospodárstva bude krátke trvanie vakcíny.

Jeho obmedzená účinnosť naruší dôveru verejnosti v drogu a bude si vyžadovať veľké zdroje aj na časté očkovacie kampane. Ďalším rizikom pre globálny hrubý domáci produkt je mutácia koronavírusu, ktorá prinúti výskumníkov vyvinúť nový liek. Globálny hrubý domáci produkt je súčet hodnoty tovarov a služieb vyprodukovaných na celom svete za jeden rok.

Ekonomickému oživeniu môže brániť aj predčasné zrušenie protikoronavírusových obmedzení, nedostatočná fiškálna a menová podpora pre obyvateľstvo a podniky, hrozba dlhovej krízy v mnohých krajinách a problémy v bankovom sektore. V dôsledku druhej vlny pandémie sa situácia v globálnej ekonomike koncom roka 2020 zhoršila. Podľa ekonómov globálny HDP do konca roka poklesne o 4,2 percenta. Vďaka vzniku niekoľkých účinných vakcín pre COVID-19 však analytici zlepšili prognózu oživenia globálneho hospodárstva v roku 2021. Ak skôr očakávali, že globálny HDP stúpne o 4,2 percenta, teraz sa prognóza zvýšila na 4,6 percenta. V roku 2022 môže svetová ekonomika vzrásť o 3,8 percenta.