EÚ zvýšila vývoz vína do Ruskej federácie o 40 %

BRUSEL – V auguste až októbri 2022 krajiny EÚ výrazne zvýšili dodávky vína do Ruskej federácie,  v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Vyplýva to z obchodných štatistík Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Dvojciferný rast vývozu vykázali najväčšie dodávateľské krajiny: Francúzsko (89,5 % rast), Nemecko (+78 %), Taliansko (+58 %) a Lotyšsko (+37,4 %). Prvých päť krajín z hľadiska medziročného nárastu dodávok tvorili krajiny, ktoré doteraz dodávali do Ruska malé objemy vína. Lídrom bolo Rakúsko, ktorého vývoz vzrástol šesťnásobne. Bulharsko zvýšilo svoje dodávky päťnásobne, vývoz z Chorvátska sa takmer strojnásobil, z Estónska sa zvýšil o 133 % a z Fínska o 132 %.

Počas troch mesiacov nového hospodárskeho roka 2022/23 (ide o obdobie počas kalendárneho roka, počas ktorého sa predávajú určité výrobky), ktorý sa začal v auguste, krajiny EÚ vyviezli do Ruska približne 1 milión hektolitrov vína. To je o 43 % viac ako objem dovezený v auguste až októbri predchádzajúceho roka (701 500 hl). Štatistika zohľadňovala dodávky tichých, šumivých a iných vín.
Celkovo za prvé tri mesiace nového hospodárskeho roka Rusko dostalo 42,7 % toho, čo krajiny EÚ dodali na ruský trh počas celého predchádzajúceho hospodárskeho roka (12 mesiacov od augusta 2021 do júla 2022).

V auguste až októbri 2022 krajiny EÚ výrazne zvýšili dodávky vína do Ruska v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z obchodných štatistík Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Počas troch mesiacov nového hospodárskeho roka 2022/23 (ide o obdobie počas kalendárneho roka, počas ktorého sa predávajú určité výrobky), ktorý sa začal v auguste, krajiny EÚ vyviezli do Ruska približne 1 milión hektolitrov vína. To je o 43 % viac ako objem dovezený v auguste až októbri predchádzajúceho roka (701 500 hl). Štatistika zohľadňovala dodávky tichých, šumivých a iných vín.

Celkovo za prvé tri mesiace nového hospodárskeho roka Rusko dostalo 42,7 % toho, čo krajiny EÚ dodali na ruský trh počas celého predchádzajúceho hospodárskeho roka (12 mesiacov od augusta 2021 do júla 2022). Slovenská republika v štatistikách nefiguruje.

Aké krajiny najviac zvýšili vývoz vína do Ruskej federácie.

Údaje sú za august až október  roka 2022 a medziročného porovnania.

Krajina Medziročný rast v % Vývoz  v tisícoch hektolitrov
Rakúsko 515,7 2 549
Bulharsko 463,3 2 723
Chorvátsko 175,89 14
Estónsko 133,3 6 579
Fínsko 131,85 929
Francúzsko 89,46 16 308
Nemecko 78 27 293
Maďarsko 68,57 1 094
Taliansko 57,66 217 475
Lotyšsko 37,43 366 896
Litovsko 28,4 237 830
Portugalsko 22,26 11 830
Španielsko 16,92 84 862

Prameň: Európska komisia.