Ekonomika SR v prvom štvrťroku 2022 dosiahla hodnoty z obdobia pred krízou, HDP stúpol o 3,1 %

BRATISLAVA – Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 3,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 3 % a medzikvartálne o 0,4 %.  V bežných cenách sa v prvom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 23,84 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,3 %.

HDP v bežných cenách tak dosiahol hodnotu približne ako v rovnakom období predkrízového roka 2019. V medziročnom porovnaní podporil rast slovenskej ekonomiky predovšetkým domáci dopyt tvorený spotrebiteľským a investičným dopytom, zahraničný dopyt klesol. Na raste pridanej hodnoty sa v tomto štvrťroku významnejšie podieľali najmä odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu a odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb. Naopak, pokles bol zaznamenaný v najvýznamnejšom odvetví, vo výrobe motorových vozidiel.