Ekonomika OECD v druhom štvrťroku mínus 9,8%

PARÍŽ – Celkový hrubý domáci produkt krajín OECD v druhom štvrťroku tohto roku klesol o 9,8%. Vyplýva to zo správy, ktorú OECD zverejnila na svojej internetovej stránke. 

Hrubý domáci produkt, skrátene HDP  je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených domácimi subjektmi sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok).   Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD –  Organisation for Economic Co-operation and Development) je medzivládna organizácia tridsiatich šiestich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky.

Po zavedení opatrení COVID-19 smerujúcich k izolácii obyvateľstva na celom svete od marca 2020 vykázal podľa predbežných odhadov reálny hrubý domáci produkt (HDP) v oblasti OECD v druhom štvrťroku 2020 bezprecedentný pokles o mínus 9,8%. Je to vôbec najväčší pokles, aký kedy bol zaznamenaný v oblasti OECD, výrazne väčší ako (mínus) 2,3% zaznamenaných v prvom štvrťroku 2009, na vrchole finančnej krízy v rokoch 2008 – 209.

Spomedzi siedmich hlavných ekonomík poklesol HDP najdramatickejšie, vo Veľkej Británii, o (mínus) o 20,4%. Vo Francúzsku, kde opatrenia na blokovanie patrili k najprísnejším, klesol HDP o (mínus) 13,8%, po poklese (mínus) 5,9% v predchádzajúcom štvrťroku.

HDP tiež v druhom štvrťroku prudko poklesol v Taliansku, Kanade a Nemecku (o (mínus) 12,4%, (mínus) 12,0% a (mínus) 9,7%) (v porovnaní s (mínus) 5,4%, (mínus) 2,1% a ( mínus) 2,0% v predchádzajúcom štvrťroku).

V Spojených štátoch, kde mnoho štátov zaviedlo opatrenia „zostať doma“ koncom marca, sa HDP znížil o niečo menej ((mínus) 9,5% v porovnaní s (mínus) 1,3% v predchádzajúcom štvrťroku).

V Japonsku, kde boli ochranné opatrenia menej prísne, sa HDP v druhom štvrťroku 2020 znížil o (mínus) 7,8%, v porovnaní s (mínus) 0,6% v predchádzajúcom štvrťroku.

V eurozóne a Európskej únii poklesol HDP o (mínus) 12,1%, respektíve (mínus) o 11,7%, v porovnaní s poklesom o (mínus) 3,6% a (mínus) 3,2% v predchádzajúcom štvrťroku.

Medziročný pokles HDP pre oblasť OECD bol v druhom štvrťroku 2020 mínus 10,9%, po poklese mínus 0,9% v predchádzajúcom štvrťroku. Spomedzi siedmich hlavných ekonomík USA zaznamenali medziročný rast mínus 9,5%, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo zaznamenalo najprudší medziročný pokles (mínus 21,7%).