Baltic Pipe prepraví zemný plyn z Nórska do Poľska

Projekt Baltic Pipe získa finančnú podporu Európskej komisie vo výške viac ako 200 miliónov eur. Plynovod umožní dodávku plynu z Nórska do Poľska.

Európska komisia pridelí dodatočné finančné prostriedky na výstavbu baltského plynovodu, ktorý prepojí Poľsko, Dánsko a Nórsko. Dohoda o grante na tento projekt vo výške takmer 215 miliónov eur bola podpísaná v pondelok 15. apríla v Bruseli v prítomnosti podpredsedu Európskej komisie pre energetiku Maroša Ševčovica a poľského premiéra Mateusza Moravetskieho

Plánuje sa, že Baltské potrubie umožní od roku 2022 dodávať plyn zo Severného mora do Poľska a následne do pobaltských krajín. Okrem toho bude plynovod schopný prepravovať plyn z Poľska (vrátane skvapalneného zemného plynu dodávaného do tejto krajiny, LNG) do Dánska a Švédska, ktoré dopĺňajú Európska komisia. Brusel už vyčlenil finančné prostriedky na ekonomické a technické hodnotenie projektu.

V roku 2018 predstavoval plyn z Ruska takmer 67% plynu dovážaného do Poľska štátnou ropnou a plynárenskou spoločnosťou PGNiG. Baltic Pipe je súčasťou stratégie Varšavy znížiť svoju závislosť od ruského plynu.

Európska únia sa usiluje o diverzifikáciu dodávok plynu na svoj trh, najmä prostredníctvom LNG, ako aj prostredníctvom nových plynovodov, ako je napríklad plynovod EastMed Pipeline, ktorý by mal spájať oblasti vo východnom Stredozemí s Gréckom a Talianskom. Keďže systém plynovodov v EÚ je veľmi nerovnomerne rozvinutý, Brusel prispieva aj k vytváraniu nových potrubí s cieľom vytvoriť jednotný trh s plynom v EÚ.

V ten istý deň, 15. apríla Rada EÚ konečne zmenila a doplnila smernicu o plyne, ktorá by rozšírila pravidlá regulujúce plynovody v rámci Únie na potrubia vedúce z tretích krajín do EÚ. To bude mať vplyv najmä na “North Stream-2” a výrazne skomplikuje jeho uvedenie do prevádzky.