V Kazachstane priame mimoriadne voľby prezidenta

ASTANA – Dnes 11  miliónov 950 tisíc 485 voličov v Kazachstane volí v priamych voľbách prezidenta.

Voľbe prezidenta sú predčasné. Za kandidáta na funkciu sa prihlásilo 11 kandidátov. Ústredná volebná komisia ich zaregistrovala šesť. V Krajine je 10 101 volebných miestností. Volí sa aj v zahraničí. V 33 krajinách je 68 volebných miestností.

Neboli zaznamenané žiadne porušenia zákonov, konštatuje to 67 medzinárodných pozorovateľov je v Kazachstane ako súčasť skupiny Medziparlamentného zhromaždenia Spoločenstva nezávislých štátov.

Počas volebnej kampani sa použili všetky druhý materiálov, ktorými sa komunikovali praktické veci týkajúce sa volieb. Pre voľby sa možné použiť aj elektronické osobné. Kvôli osbám, ktoré nie sú mobilné, existujú mobilné volebné urny.

Kandidát na prezidenta pán Kassym-Žomart Kemelevič Tokajev hlasoval vo volebnej miestnosti č. 59, ktorá sa nachádza v Paláci školákov v Astane.

Kassym-Žomart Tokajev, aby hlasoval v predčasných prezidentských voľbách, prišiel do volebnej miestnosti o 08:48.

Podľa predsedu volebnej miestnosti Kymbata Mukanovej je tu zapísaných 2627 ľudí. V tom čase keď do miestnosti prišiel prezident stihlo hlasovať už viac ako 200 voličov.

 

Kandidatúru pána Kassym-Žomarta Kemelevič Tokajeva predložilo niekoľko politických strán a republikánskych verejných združení menom ľudovúejkoalície.

Ústredná volebná komisia zaregistrovala Kassym-Jomarta Kemeleviča Tokajeva ako kandidáta na prezidenta Kazašskej republiky 12. októbra 2022.