Drogy: nárast kanabisu, kokaínu, heroínu v Európe

BRUSEL – V roku 2018 bolo oznámených v Európe približne 1,3 milióna záchytov, pričom k najčastejším záchytom patrili kanabisové produkty.

Konštatuje to Európska  správa o stave drog.

V roku 2018 množstvo zachytenej kanabisovej živice v Európskej únii vzrástlo zo 468 ton na 668 ton v roku
2017. Vo viacerých krajinách, ktoré vo všeobecnosti zachytávajú malé množstvá rastlinného kanabisu, bol v roku 2018 zaznamenaný značný nárast. Jedným z príkladov je Belgicko, kde bolo zachytených 17,3 tony, čo je 18-násobok množstva zachyteného v predchádzajúcom roku. nožstvo zachyteného kokaínu v Európskej únii dosiahlo v roku 2018 najvyššie doteraz zaznamenané úrovne, a to 181 ton (138 ton v roku 2017).  V roku 2018 sa množstvo heroínu zachyteného v Európskej únii zvýšilo na 9,7 tony, čo je nárast oproti 5,2 tony v roku 2017, hlavne vďaka veľkým jednotlivým záchytom realizovaným v antverpskom prístave. V rokoch 2017 aj 2018 Turecko zachytilo každý rok približne 17 ton heroínu (17,4 a 17,8 tony), čo sú najväčšie množstvá za desaťročie.

Mnohé ukazovatele pre najčastejšie užívané látky naznačujú vysokú dostupnosť drog. Popri vývoji v oblasti výroby aj nárast záchytov veľkých množstiev kokaínu, kanabisovej živice a čoraz väčšieho množstva heroínu, ktoré sa často dopravujú po mori, vyvoláva obavy v súvislosti s infiltráciou skupín organizovanej trestnej činnosti do logistických dodávateľských reťazcov, dopravných trás a veľkých prístavov.