Deň profesionálnych ekonómov je práve dnes

Už 90 rokov je 24. október dňom pre profesionálnych ekonómov, s ktorými je úzko spojená aj samotná pozícia v ekonomickej spoločnosti ako vedy. Nie to, čo by samotní ekonómovia považovali za optimálne pre určitý druh činnosti, ale to, čo ich definovala spoločnosť. Havária na akciovom trhu v Spojených štátoch 24. októbra 1929 svedčí o tom, že v tom čase odborníci považovali strednodobú budúcnosť hospodárstva, Spojených štátov a celého sveta za mimoriadne pozitívnu a bezoblačnú.

Na svete nie je žiadny ambiciózny ekonóm, ktorý by nikdy venoval Veľkej hospodárskej kríze článok, novinový stĺpec, video blogový príspevok alebo aspoň príspevok na Facebooku.
Trauma sa 24. októbra 1929 stala spoločnou pre celú profesiu. Dlho neurčila ani veľmi opatrný spôsob, akým sa ekonóm vyjadruje, ako veľmi špecifický, ale nepochybne rozpoznateľný úškľabok na tvári, keď sa ho ekonóm naivne opýtal: „Aká je vaša predpoveď do budúcnosti, profesor?“

Napríklad zborník „Evolúcia alebo revolúcia? Revízia makroekonomickej politiky po veľkej depresii, “vydala Massachusetts Institute of Technology v máji 2019. Obsahuje viac ako 20 článkov. Uvádzam iba autorov, ktorých zvyčajne nemusia predkladať aj neekonómovia: Alan Auerbach, Ben Bernanke, Benoit Chur, Mario Draghi, Barry Eichengreen, Rajguram Rajan, Dani Rodrik, Robert Ruobini. Redaktormi úctyhodného zväzku sú Olivier Blanchard a Lawrence Summers. Zbierka veľmi užitočných textov – toľko o Veľkej hospodárskej kríze, ale o tom, čo sa stalo ekonomickej vede hneď po tom.

Skutočnosť, že moderná makroekonómia, prinajmenej, vďačí za svoju existenciu „keynesiánskej revolúcii“, ktorá nasledovala po udalostiach 24. októbra – vzostup Keynesovej doktríny veľkého sociálneho štátu ako jediného spôsobu, ako vyrovnať sa s hrôzami ekonomickej nestability pokojne čakajúcimi na krídlach, jej kolaps v roku 1970 a takmer 50-ročné doznievanie tohto kolapsu.

Neokeynesianizmus je heslo napísané na bránach všetkých centrálnych bánk sveta a nevylučuje národné banky stále marxistickej Kuby a stále čučhejskej kórejskej ľudovo-demokratickej republiky.

Všetky problematické aspekty neokeynesiánskej makroekonómie sú dobre známe. Rovnako ako jej cnosti. V posledných desaťročiach titanické úsilie ekonomických poradcov zo všetkých vlád na celom svete úspešne zmenilo hospodársku realitu na základe princípov tejto školy.

A všetko by tak bolo – aj keby nebola Veľká depresia. Kedykoľvek ste už vytvorili najpresnejší, takmer, ekonomický model, napísali ste odporúčania pre rozvoj hospodárskej politiky v jej duchu a dokonca ste sa začali venovať realizačným plánom, pozrite sa na okno mrakodrapu, v ktorom ste tak pohodlne umiestnili svoju kanceláriu. Bankár mohol letieť len okolo: približne polovica amerických bánk počas Veľkej hospodárskej krízy zbankrotovala. Nemusíte skočiť z okna. Ekonóm, na rozdiel od bankárov, neodpovedá svojim klientom, ale bohužiaľ, musíte sa pozerať na tých, čo padajú nadol. V zborníku vydanom Blanchardom a Summersom je toto všetko dokonale viditeľné. Hlavnou vecou nie sú prebytočne definované závery. Dokonca ani optimistické. Ani veľmi optimistické!

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.