Dabing v Banskej Bystrici bol Michal Bačišin

BANSKÁ BYSTRICA – Michal Bačišin (12. októbra 1936 – 6. mája 1996) vytvoril predpoklady pre vznik dabingového štúdia v Banskej Bystrici. Aj ho vytvoril.

Vznik dabingového štúdia v Banskej Bystrici je nielen jeho zásluhou, ale výsledkom úsilia celého kolektívu krajskej televízie v Banskej Bystrici.

Pred pôsobením v Krajskej redakcii Slovenskej televízie v Banskej Bystrici pôsobil vo viacerých profesiách. Pracoval v bani v ostravskom revíri ako baník, ako zamestnanec v Elekrovode Bratislava Keď sa usadil v predmestí mestečka Prakovce Matilda Huta, začal pracovať ako šéfredaktor podnikového časopisu Prakostroj. Po vytvorení holdingového podniku Turčianske strojárne ZTEES začal pracovať ako šéfredaktor podnikového časopisu Turčiansky strojár. Do nového pôsobiska sa rodina Michala Bačišina sťahovala v noci z 20. augusta 1968 na 21. augusta 1968.

V roku 1973 sa stal šéfredaktorom Krajskej redakcie Slovenskej televízie v Banskej Bystrici. Jeho hlavnou myšlienkou v tom čase bolo využiť potenciál slovenských divadiel v stredoslovenskom kraji, ale aj iných divadiel na Slovensku. Chcel, aby v dabingu zazneli aj iné hlasy, ako hlasy hercov v Bratislavy.

Kvôli tomu, aby preloboval vznik dabingového štúdia, zvolal výjazdovú poradu Krajskej redakcie Slovenskej televízie v Banskej Bystrici v Nízkych Tatrách. Bola na chate.  Pozval na ňu ústredného riaditeľa Československej televízie Jána Zelenku. V danom čase bola téza, že investovať sa mohlo len v Bratislave a Prahe. Na poradu pricestoval Ján Zelenka s novou manželkou, Tá pricestovala v zväzáckej uniforme.

Okrem porady Michal Bačišin zorganizoval poľovačku na diviaka. Bola v priestore Oremov Laz. Kvôli úspechu poľovačky požiadal priateľov, aby v zálohe bol vojenský snajper. Nemal za úlohu zastreliť Jána Zelenku. Naopak chodil spolu s ním.  Aby diviak dostal ranu istoty. A tak vojenský snajper zastrelil diviaka namiesto Jána Zelenku. Ten sa o tom nikdy nedozvedel. Koža diviaka bola okamžite spracovaná. Ján Zelenka ju dostal v byte Michala Bačišina na druhý deň po poľovačke. Časť mäsa z diviaka dal Michal Bačišin vlastnému šoférovi a vynikajúcemu fotografovi Michalovi Vojtekovi.

Nástup pred poľovačkou.  Oremov Laz. Michal Bačišin v zadnom rade úplne vpravo. Fotografia: Michal Vojtek.

Jan Zelenka na chate v Nízkych Tatrách splodil s novou manželkou potomka. Aj to bol možno dôvod prečo sa mohli investovať finančné prostriedky do dabingového štúdia Krajskej redakcie Slovenskej televízie v Banskej Bystrici. Jedinou podmienkou bolo používať v novom štúdiu technológie vyradené v Bratislave. Tie sa repasovali a znovu používali v Banskej Bystrici.

Dabingové štúdio bolo v budove Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, presnejšie v dnešnej hlavnej pojednávacej siene. Aby sa nepoškodili historická úprava stien miestnosti,  štúdio bolo vložené do miestnosti. Vznikla tak krabica v krabici. Štúdiou bolo izolované od hluku automobilovej dopravy na Skuteckého ulici. Krajská redakcia mala druhú budovu v Hornej ulici. Budovy boli spojené chodníkom v záhradách medzi obomi ulicami.

Michal Bačišin pôsobil v rokoch 1978 – 1983 ako spravodajca Československej televízie v Moskve. V rokoch 1986 – 1990 bol šéfredaktorom redakcie programov zo zahraničia. Zo Slovenskej televízie odišiel dobrovoľne. V rokoch 1993 – 1996 pracoval ako redaktor v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky. V roku 1988 dostal štátne vyznamenanie zaslúžil pracovník kultúry. V päťdesiatych rokoch nedokončil Elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej. Jeho otec nevstúpil do Jednotného roľníckeho družstva a preto nedostal štipendium a internát. Je absolventom katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Tam získal titul PhDr.

Dabing v Banskej Bystrici zrušil Richard Rybníček.

Dnes sa kvôli stavu televízie, a najmä dabingu v Banskej Bystrici, musí Michal Bačišin obracať v hrobe. Myslia si to viacerí dnes žijúci zamestnanci Krajskej redakcie Slovenskej televízie v Banskej Bystrici.

Jan Zelenka na poľovačke vo vojenskom priestore Oremov Laz. Fotografia: Michal Vojtek.