Čučhce, milovaný vodca Kim Ir Sen a rock´n´roll

PCHONGJANG – Skladba kultúry Kórejskej ľudovodemokratickej republiky mohlo by sa zadať, že je veľkou neznámou.  Novinári a turisti, ktorí navštívili túto krajinu, však tento mýtus odmietajú. Tradičná ľudová kultúra koexistuje s modernými typmi popkultúry – hudobnými skupinami, mydlovými operami, filmovými festivalmi, komiksmi. Obsahovym prvkom mnohých relácií je  úprimné vlastenectvo.

V oficiálnej verejnej televízii nevysielajú len politické, stranícke spravodajstvo a relácie s folklórnymi prvkami.  Okrem toho, to v krajine nie je až  také zlé,  s prijatím západných vplyvov, akoby sme si mysleli. Obyvatelia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky majú radi Mickey Mousa a citujú Danteho preloženého do kórejčiny.

V Kórejskej ľudovodemokratickej republike je len jedna politická strana Kórejská strana práce. Lídrom krajiny je dnes  Kim Čong-un, vnuk zakladateľa Kórejskej strany práce. V rokoch 1996 aź 2000 študoval spolu so sestrou Kim Jo Čong v Berne vo Švajčiarsku.

Strana a spoločnosť sa riadi ideológoiu ČuČche. Je to ako keď sa tvrdilo, že Československá socialistická republika, sa riadila ideológoiu marxizmu-leninizmu.

Čučche je , doslova “hlavná časť”, prekladané tiež voľne ako “absolútna sebestačnosť” a mnohými ďalšími spôsobm,  je oficiálna štátny ekonomická doktrína a ideológie Severnej Kórey . Jej hlavným princípom je podľa severokórejských zdrojov nasledovná téza ” človek všetko vedie a o všetkom rozhoduje “. V Sovietskom zväze téza znela. Všetko v mene človeka, všetko pre človeka. Niektorí dodávali. Aj som videl toho človeka, súdruha Brežneva.

Hoci existuje len jedna ideológia Čučche, celkom dobre si nažíva s modernými žánrami modenej kultúry.  V Severnej Kórei sa natáčajú seriály o živote krajiny, minulých ťažkých časoch, milovaných vodcoch a boji proti kapitalistickým špiónom.

V krajine neexistuje disidentská kultúra. Nie je to kvôli prísnemu režimu, ale kvôli tomu, že na mentalitu obyvateľov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky má podstatný vplyv konfuciánstvo.

V tomto nábožensko-filozofickom smere inteligencia pôsobí ako sprostredkovateľ medzi vládou o pracujúcim ľudom. Činitelia kultźry cez svoje diela vystvetľujú ako sa treba správať, aby bola moc spokojná. Severokórejská vláda preto umelcov dobre odmeňuje.

Cieľom spravodajských, dokumentárnych a hraných diel je vytvorenie pozitívneho obrazu o štáte. Sérialy a knihy hovoria o tom, ako severokórejskí superhrdinovia, ktorí nepotrebujú veĺkú silu, porazia nepriateľov národa s menom veĺkého vodcu na perách. Populárne príbehy o vzťahu medzi ľuďmi – láska medzi pracovníkmi a pracovníkmi v odvetviach, ktoré presahujú plány. Nevyzerá veľmi moderne, ale funguje efektívne – „boj dobra so zlom“.

V Kórejskej ľudovodemokratickej republike je obmedzený prístup k Internetu.

 

Plagát k 7. zjazdu Kórejskej strany práce.

Autorom termínu Čučche je Kim Ir-sen.  Ten  bol politickým vodcom Severnej Kórey od jej vzniku v roku 1948 až do svojej smrti v roku  1994. V rokoch 1948-1972 bol premiérom , potom až do smrti prezident . V roku 1946 založil a až do konca života bol generálnym tajomníkom Kórejskej strany práce.

Plagát

Plagát vydaný Ústredným výborom Kórejskej strany práce pri príležitosti VII. zjzazdu.

Prvýkrát pojem Čučhce použil v prejave zo 28. decembra  1955 , nazvanom ” O odstránení  dogmatizmu a formalizmu a zavedení Čučche v ideologickej práci “. Boli formulované v Kim Ir-Šenov prejavu ” O socialistickom budovaní a juhokórejské revolúciu v Kórejskej ľudovodemokratickej republike ” zo dňa 14. augusta  1965 .

Ideológia Čučche pozostáva z troch prvkov.  Prvým je čadžu, teda nezávislá politika, druhým čapri, teda ekonomická sebestačnosť, čavi, teda sebaobrana vo vojenskej politike.

Aktuálne a zrejme definitívne podoba Čučche vychádza z  Kim Ir Senovoho  dokumentu z roku 1982 . Ako najvyššou autorita do dokumentu v roku 1996 pridala Kórejská strana prace ešte princíp songun , teda prednostňovanie armády. Táto doktrína zároveň značne pripomína názory vyznávané v Japonsku v medzivojnovom období a až do konca vojny.

Najvýznamnejším sviatkami je Deň slnca, ktorý sa oslavuje pri prílžitosti narodením Kim Ir Sena. Okrem neho je to aj sviatok Oriran. Prvý raz sa oslavoval v roku 2002, keď si pracujúci, roľníci a pracujúca inteligencia pripomenuli 100 nedožitých rokov Kim Ir Sena.

Nesie názov Ariran. Prekladá sa ako Ó! Riran! Riran je hrdinom ľudovej piesne, ktorá hovorí o prípbehu zamilovaných, ktorí sa museli rozísť poćas vojny proti japonských okupantov. Riran nechal milovanú a odišiel do boja s okupantmi. Tým sa stal symbolovom národnoslobodzovacieho boja.  Ako tvrdia severokórejské média, príbeh a hrdinu majú radi aj obyvatelia južnej ćasti poloostrova.

Prehliadka ksviatlu  sa prvýkrát konala v roku 2002 na štadióne 1. mája, pričom sa kryla so stým výročím milovaného vodcu krajiny, súdruha Kim Ir Sena. Na predstaveniach sa zúčastnili tanečníci, atléti, akrobati rôzneho veku – vrátane školákov. Sviatku sa prizeralo 100 000 divákov.