ČNB: sprísnenie vydávania súkromných dlhopisov

PRAHA – Česká národná banka pripravuje zmeny v podmienkach pre vydanie súkromných dlhopisov podnikov.  Uvádza to prvé tohtoročné číslo časopisu Bankovníctví.

Podľa novely zákona súkromné emisie majú obsahovať aj informácie o stave hospodárenia emitenta, teda firmy, ktorá vydáva dlhopis. Týka sa to veľkosti emisie od 100 000 do 1 mil. eur. Osoby, ktoré tieto dlhopisy ponúkajú, musia emisné podmienky zverejniť v čase ponuky, ale aj nasledujúcich 12 mesiacov po úpise dlhopisov. Na túto povinnosť bude dohliadať Národná banka Českej republiky. Za nedodržanie podmienok je pokuta 1 mil. Kč. Centrálna banka bude vyžadovať účtovné výkazy firiem za posledné tri roky.

Zmeny sa budú týkať takzvaných podlimitných dlhopisov. O čo ide? Sú to dlhopisy, ktoré sú vydané v takej sume, ktorá je nižšia ako to umožňuje limit Národnej banky Českej republiky.