Čína bude budúci rok prvou ekonomikou sveta

Z desiatich ekonomík sveta, ktoré budú v roku 2030 vedúcimi ekonomikami sveta, bude pravdepodobne sedem krajín s novo vznikajúcimi trhmi (emergin markets). Informovala o tom agentúra Bloomberg.

Nové dlhodobé prognózy britskej spoločnosti Standard Chartered Plc poskytujú predpoveď zásadnej zmeny v hodnotení krajín sveta, pokiaľ ide o hrubý domáci produkt, berúc do úvahy paritu kúpnej sily, menový kurz a nominálny HDP. Medzi nimi je prognóza, že do roku 2020 sa Čína stane najväčším hospodárstvom.
Počas toho istého obdobia sa India pravdepodobne pri porovnaní hospodárskeho vývoja dostane pred Spojené štáty americké a Indonézia bude jednou z piatich popredných ekonomík na svete.

“Naše dlhodobé prognózy rastu sú založené na jednom kľúčovom princípe: podiel krajín na globálnom HDP by sa mal zhodovať s ich podielom na svetovom obyvateľstve v budúcnosti, čo je dôsledkom konvergencie HDP na obyvateľa medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami,” píšu ekonómovia firmy Standard Charters vedenej Davidom Mannom.

Podľa ich prognózy sa rast v Indii do roku 2020 zrýchľuje na 7,8% a rast Číny do roku 2030 sa zníži na 5%, čo odzrkadľuje prirodzenú recesiu vzhľadom na veľkosť jej hospodárstva. Podiel Ázie na svetovom HDP, ktorý vlani vzrástol na 28% z 20% v roku 2010, pravdepodobne do roku 2030 dosiahne 35% – a bude zodpovedať podielu krajín eurozóny a Spojených štátov v kombinácii.

Tu sú niektoré ďalšie závery ekonómov “Standard Chartered”. Pokles tempa reforiem na rozvíjajúcich sa trhoch má negatívny vplyv na rast produktivity.

Koniec obdobia menového uvoľňovania, ktoré zahŕňa saturáciu hospodárstva prostredníctvom peňažnej zásoby, môže znamenať rastúci tlak na hospodárstvo s cieľom reformovať a oživiť trendy rastu produktivity.

Stredná trieda je v zlomovom bode a do roku 2020 bude do tejto skupiny príjmov zaradená väčšina svetovej populácie. Rast strednej triedy vďaka urbanizácii a vzdelávaniu by mal pomôcť čeliť negatívnemu vplyvu rýchlo starnúceho obyvateľstva v mnohých krajinách vrátane Číny. Čína má dnes približne 1,5 mld., India 1,2 mld. a Indonézia 0,25 mld. obyvateľov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.