Ceny pšenice sa odrazili od dvojročného minima

CHICAGO – Dažde v oblasti Veľkých planín v USA vytvárajú priaznivé podmienky pre úrodu, čo pôsobí negatívne na ceny.

Za posledné tri mesiace však klesli približne o 30 % a tento budúcich predajov stav vyvolal dnešný odraz.

Počas pondelkového obchodovania v Chicagu klesli decembrové futures kontrakty na tvrdú červenú ozimnú pšenicu na dvojročné minimum, ale potom sa odrazili a seansu uzavreli v miernom pluse. Medzitýždenné zisky dosiahli až 1,5 %.

Dažde v oblasti Veľkých rovín vytvárajú priaznivé podmienky pre úrodu, čo pôsobí ako negatívny faktor pre ceny. Za posledné tri mesiace však cena kontraktu klesla približne o 30 % a tento prepredaný stav vyvolal dnešný odraz.

“Trh s pšenicou sa stále vyznačuje relatívne nízkymi zásobami po nižšej úrode v posledných dvoch rokoch. To vytvára predpoklady na určitú korekciu ceny smerom nahor,” poznamenáva spoluzakladateľ poľnohospodárskej poradenskej spoločnosti Consus ROI.