Black Rock: Výnosy 10-ročných dlhopisov v USA prekročia 5 % v dôsledku dopytu po prémiách

Správca aktív prechádza na takticky neutrálnu pozíciu v dôsledku politiky Fedu.

Stratégovia spoločnosti BlackRock Inc. vsádzajú na to, že nedávny prudký nárast výnosov dlhodobých štátnych dlhopisov môže byť prehnaný a príliš rýchly, aj keď očakávajú, že sadzby zostanú vysoké.

“Meníme náš názor na dlhodobé štátne dlhopisy na takticky neutrálny, keďže trhy očakávajú, že úrokové sadzby zostanú dlhodobo vysoké. Zo strategického hľadiska zostávajú dlhé cenné papiere v portfóliu podvážené,” uviedol správca aktív vo svojej týždennej výskumnej správe zverejnenej v pondelok. “Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov na 16-ročných maximách ukazujú, že cenné papiere výrazne korigovali, ale nemyslíme si, že tento proces sa skončil.”

Spoločnosť BlackRock od konca roka 2020 odporúča nízku váhu v portfóliu smerom k dlhodobým americkým štátnym dlhopisom z dôvodu obáv, že výnosy neposkytujú potrebnú ochranu pred prísnejšou infláciou a rastúcou úrovňou dlhu. Keďže séria zvyšovania úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom sa blíži k svojmu vrcholu, “ďalším krokom by bolo neodporúčať zvýšenú váhu dlhových cenných papierov v portfóliu”. Stratégovia totiž očakávajú, že investori budú požadovať “vyššiu kompenzáciu za riziko spojené s držbou dlhopisov a v dlhodobom, strategickom horizonte budú v portfóliách udržiavať nízke váhy”.

Keďže séria zvyšovania úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom sa blíži k svojmu vrcholu, “ďalším krokom bude neodporúčanie zvýšeného podielu dlhových cenných papierov v portfóliách”.

Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť BlackRock stále podhodnocovala dlhodobé štátne dlhopisy v horizonte šiestich až 12 mesiacov a najnovší nárast výnosov vyvolal zmenu, “preto sme nedávno uzavreli náš dlhodobý deficit v durácii amerických dlhopisov,” povedal v pondelok pre televíziu Bloomberg Wei Li, hlavný globálny investičný stratég spoločnosti BlackRock.

“Veľká časť revízie očakávaní v oblasti sadzieb už prebehla, hoci existuje ešte ďalší priestor na návrat termínovej prémie,” dodal.

Spoločnosť BlackRock očakáva, že “rastúca termínová prémia bude pravdepodobne ďalším motorom vyšších výnosov” a “výnosy 10-ročných dlhopisov by mohli v dlhodobom horizonte dosiahnuť 5 % alebo viac”.

Zvýšil sa aj dopyt po bezpečných aktívach. Štátne dlhopisy sú na ceste k bezprecedentnej tretej ročnej strate.

Odôvodnenie obojstrannejšieho a volatilnejšieho trhu na súčasných úrovniach výnosov odráža “posun v hodnotení finančných podmienok zo strany tvorcov politík” a “ďalšie škody spôsobené zvyšovaním sadzieb sa pravdepodobne časom prejavia výraznejšie” pre ekonomiku, uviedla spoločnosť BlackRock.

Pokles aktivity podľa spoločnosti BlackRock otvára dvere k bodu, “keď sa “inflačná politika” alebo tlak na Fed, aby obmedzil infláciu, zmení na tlak, aby prestal poškodzovať hospodársku aktivitu prísnou menovou politikou,” zdôraznil manažér. Zatiaľ sa “stále domnieva, že Fed vykonáva prísnu politiku s cieľom čeliť inflačným tlakom”.