BCG: trh práce je teraz najlepší v Holandsku

BOSTON – Medzinárodná konzultačná spoločnosť Boston Consulting Group (BCG) urobila štúdiu a pomenovala najefektívnejšie krajiny na svete z hľadiska podmienok na trhu práce a produktivity.

Prvé tri miesta podľa BCG obsadili Holandsko, USA a Švajčiarsko. Výsledok prvého sa berie ako 100 percent. USA dostali od autorov 99,9 percenta, Švajčiarsko 98,3 percenta. Do prvej desiatky sa dostali aj Singapur (94,2 percenta), Austrália (92,1), Island (91,9), Kanada (91,8), Veľká Británia (91,4), Dánsko a Fínsko (po 89,2 percenta).

Autori analyzovali niekoľko parametrov vrátane diskrepancie medzi zručnosťami pracovníkov a aktuálnymi požiadavkami trhu (vodcovia ratingu majú najnižší ukazovateľ), populáciou, populáciou v produktívnom veku, produktivitou práce a jej medziročným rastom.